The ATD Fourth World Movement by Father Joseph Wresinski and His Program of Inclusion and Social Integration

Main Article Content

Marta Filipowicz

Abstract

The article describes the ATD Fourth World Movement founded in 1957 by Father Joseph Wresinski with families living in the Noisy-le-Grand homeless camp (near Paris).The text presents the Movement as a proposal of social inclusion and integration, and presents the origin of the Movement and its main assumptions and goals.


The problem of social exclusion is still topical in the modern world and despite many activities carried out within the studied topic, unfortunately it is still quite common. The ATD Fourth World Movement, created by Father Wresinski, shows a new course of action to eliminate broadly understood social exclusion.

Article Details

Section
Articles

References

de Vos van Steenwijk, A. (2000). Ojciec Józef Wrzesiński. ATD Czwarty Świat. Kielce: Jedność.
de Vos van Steenwijk, A. (2013). Ojciec Józef Wrzesiński. Rzecznik najbiedniejszych. Kielce: Jedność.
Jarmuszczak, M. (2014). Wykluczenie społeczne oczami filozofa i aktywisty – Jan Patočka i o. Józef Wrzesiński. Studia Philosophiae Christianae, 50(3), 159-176.
Klein, F. (2011). ATD Warszawa – teksty Józefa Wrzesińskiego (s. 1-8), https://www.joseph-wresinski.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/Refleksja_2011_-_4_teksty_Wrzesinskiego.pdf (dostęp: 05.02.2020).
O. Józef Wrzesiński, http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4658 (dostęp: 20.01.2020).
Ojciec Józef Wrzesiński, http://www.atd.org.pl/?page_id=1652 (dostęp: 20.01.2020).
Proces beatyfikacyjny, https://www.joseph-wresinski.org/en/proces-beatyfikacyjny/ (dostęp: 05.02.2020).
Redegeld, H. (2011). Stały wolontariat ATD: solidarność z najuboższymi (s. 1-7). http://www.atd.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Historia-Ruchu-ATD.pdf (dostęp: 04.02.2020).
Słownik Polski PWN (2020). https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 05.02.2020).
Tarkowska, E. (2010). Ojciec Józef Wrzesiński i nowa socjologia ubóstwa. Kultura i Społeczeństwo, 54(3), 15-29.
Wielcy świadkowie naszych czasów. Spotkanie z Ojcem Józefem Wrzesińskim. La Vie. Rozmowa z France de la Garde. (1987). https://www.joseph-wresinski.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/Wielcy_swiadkowie_OJW.pdf (dostęp: 04.02.2020).
Wrzesiński, J. (1987). Świat kultury a świat biedy (s. 1-5). https://www.joseph-wresinski.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/wiat_kultury_a_wiat_biedy.pdf (dostęp: 05.02.2020).
Wrzesiński, J. (2000). Żyć Ewangelią w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Wrzesiński, J. (2007). Ujrzymy słońce. Pisma i słowa. Warszawa: Więź.
Wrzesiński, J. (2010a). Ubodzy. Bóg pośród nas, tłum. D. Samsel. Poznań: „W drodze”.
Wrzesiński, J. (2010b). Wiedza prowadząca do działania. Kultura i Społeczeństwo, 54(3), 3-13.