Silence in a Family Dialogue

Main Article Content

Teresa Olearczyk

Abstract

Everyday’s life brings so many visual and auditorial external stimulus that experiencing silence seems to be essential to create good marital relationships and strenghten them. A family is a space of meeting, development of people in which man creates his identity and discover his own place in the world. Silence and calmness, differently defined, are necessary to shape a good family atmosphere in development process, all the more in a family dialogue. The value of silence should be appreciate in a self-education process as well as upbringing young generation.

Article Details

Section
Articles

References

Baran, B. (1991). Filozofia dialogu. Kraków: Znak.
Chmielewska, J. (1998). Jak wytrzymać z mężczyzną. Warszawa: Wiedza i Życie.
Chryssavgis, J. (2007). W sercu pustyni. Duchowość ojców i matek pustyni, tłum. M. Chojnacki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dobson, J. (1994). Emocje: czy można im ufać? Warszawa: Vocatio.
Dziewiecki, M. (2002). Miłość przemienia. Przezwyciężanie trudności w małżeństwie i w rodzinie. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
Gordon, T. (2004). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
Grzybowski, J. (1997). Wprowadzenie do dialogu. Kraków: Wydawnictwo M.
Jan Paweł II (1999). Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1: Najważniejsze przemówienia i wypowiedzi (poza pielgrzymkami), red. M. Czekański, Kraków: Wydawnictwo M.
Jeziorański, M. (2008). Kategoria ciszy w komunikacji dorosłych o rożnym poczuciu zadowolenia z małżeństwa. Praca magisterska napisana na seminarium z Pedagogiki Rodziny, pod kier. D. Opozdy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kawula, S. (1975). Świadomość wychowawcza rodziców: stan aktualny, niektóre uwarunkowania i skutki oraz perspektywy. Toruń: Wydawnictwo UMK.
M. Casaro (red.) (2006). Milczenie Boga, milczenie człowieka. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
Neugebauer, K. (1986). Refleksja historyczno-światopoglądowa. Problemy Rodziny, 1, 4.
Niedziałkowski, S. (1998). Świat mimu, tłum. E. Pastecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Olearczyk, T. (2007). Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum.
Olearczyk, T. (2010). Pedagogia ciszy. Kraków: Ignatianum.
Olearczyk, T. (red.) (2014). Cisza w teorii i praktyce pedagogicznej. Obraz interdyscyplinarny Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Olearczyk, T. (2016). Cisza w edukacji szkolnej. Kraków: Wydawnictwo KAF.
Olearczyk, T. (2013). Rodzina między starym a nowym paradygmatem. Rużemberok: Verbum–Vydatel’stvo Katolickej Univerzity.
Olearczyk, T. (2014). Trwałość (rodziny) w zmienności (tradycyjna i nowa rodzina). W: E. Osewska, J. Stala (red.), Nauki o rodzinie w służbie rodziny. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Olearczyk, T. (2019) Środowisko wychowawcze rodziny Hanny Chrzanowskiej. W: E. Osewska, J. Stala (red.), Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania (s. 247-262). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Olearczyk, T. (2020). Silance and Human Developement (Cisza w rozwoju człowieka). Pedagogia Christiana, 1(45), 53-65. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Rembowski, J. (1986). Rodzina w świetle psychologii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Rokoszowa, J. (1994). Milczenie jako fakt językowy. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 50, 27-47.
Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Sontag, S. (1972). The Aestheties od Silance. W: S. Searc, W.G. Lord (red.), The Discontinuous Universe. Selected Writing in Contemporary Consciousness. New York–London: Basic Book.
Szarwark, T. (2004). Test sprawdzający wiedzę na temat udanego małżeństwa i rodziny, Kraków: Wydawnictwo ITKM.
Szczepan, M.(1984). Rozmowy o milczeniu. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.
Szewczyk, W. (red.) (1997). Przygotowanie do małżeństwa. Warszawa: Michalineum.
Śnieżyński, M. (1997). Zarys dydaktyki dialogu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
Tanner, D. (1990). Silence as Conflict Management in Fiction and Drama: Pinter’s „Betrayal” and a Short Story „Great Wits”. W: A.D. Grimshaw (ed.), Conflict Talk (s. 260-279). Cambridge: Cambridge University Press.
Tarnowski, J. (1992). Pedagogika dialogu. W: B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki (s. 126-127). Kraków: Impuls.
Tischner, J. (1982). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
Wąchocka, E. (2005). Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Wieja, A., Wieja, H. (2002). Małżeństwo, o jakim marzymy. Ustroń: Koinonia.
Wójtowicz, K. (2007). Glosarium czyli zbiór 1111 exemplów i 5555 sentencji, w cztery ciągi tematyczne ułożone. Kraków: Wydawnictwo Alleluja.