Time Structuring of High School Students in the Physical Space of the School

Main Article Content

Karol Motyl

Abstract

The article uses the category of time to describe educational reality. This category has great potential, which seems not to be used by pedagogues. The text characterizes the forms of time structuring manifested by high school students in individual physical spaces of the school. The fundamental of the research was the concept of transactional analysis, created by Eric Berne in the mid-twentieth century. The research used a technique called mapping, which allowed to determine the transactional-temporal profiles of individual school spaces.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Karol Motyl, Jan Dlugosz University in Czestochowa

Dr Karol Motyl – Katedra Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

References

Adam, B. (2010). Czas. Tłum. M. Dera. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Bańka, A. (2010). Typy tożsamości wczesnej dorosłości z perspektywy orientacji czasowej preferowanych stylów życia, W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 101-116). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Berne, E. (2000). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Tłum. P. Izdebski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Berne, E. (2008). Dzień dobry... i co dalej? Tłum. M. Karpiński. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Clarke, A.E. (2003). Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. Symbolic Interaction, 26(4), 553-576.
Clarke, A.E. (2005). Situational Analysis. Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks, CA: Sage.
Cowles-Boyd, L., Boyd, H.S. (1980). Play as a Time Structure. Transactional Analysis Journal, 10(1), 5-7.
Czerepaniak-Walczak, M. (2009). Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna, (s. 219-236). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Harris, T. (2009). Ja jestem OK – ty jesteś OK. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej. Tłum. E. Knoll. Poznań: Dom wydawniczy REBIS.
Jagieła, J. (2001). Transactional analysis (TA) as a way of improving the interpersonal competence of teachers in the twenty – first century, W: A. Kozłowksa, B. Kožuh (red.), The quality of education in the light of educational challenges and tendencies of the third millennium (s. 35-42). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Jagieła, J. (2012a). Edukacyjna analiza transakcyjna w kilku odsłonach. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2012b). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J., Sarnat-Ciastko, A. (2015). Dlaczego analiza transakcyjna. Rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
James, M., Jongeward, D. (1994). Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. Tłum. A. Suchańska. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Kacperczyk, A. (2007). Badacz i jego poszukiwania w świetle „Analizy Sytuacyjnej” Adele E. Clarke. Przegląd Socjologii Jakościowej, 3(2), 5-32.
Kawecki, I. (2003). Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków: Impuls.
Korzeniecka-Bondar, A. (2011). Czas na pozór… Studia Pedagogiczne, 64, 113-130.
Kwiatkowska, H. (2001). Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne. W: A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.), Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne (s. 61-72). Toruń: Wydawnictwo UMK.
Kwieciński, Z. (1979). Budżet czasu uczniów a ich środowisko. Warszawa: PWN.
Kwieciński, Z. (2014). Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty. Kraków: Impuls.
Mokrzycka, A. (2015). Zabawa jako dodatkowa kategoria strukturalizacji czasu. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 4, 89-99.
Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Impuls.
Pankowska, D. (2001). Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, 13-30.
Pankowska, D., Sokołowska-Dzioba, T. (2015). Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Pawełczyńska, A. (1986). Czas człowieka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Prüfer, P. (2016). Linearne i cykliczne procesy formacyjno-socjalizacyjne w społeczeństwie i w środowisku akademickim a niepełnosprawność. W: B. Szczupał, K. Kutek-Sładek (red.), Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością (s. 137-155). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.
Przybysz, A. (2010). Czas w pedagogice. W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 150-159). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Rogoll, R. (1989). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Tłum. A. Tomkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Staniszkis, J. (2004). Władza globalizacji. Warszawa: Scholar.
Sztejnberg, A. (2007). Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej. Opole: Wydawnictwo UO.
Tarkowska, E. (1992). Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.
Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Wawrzyniak-Beszterda, R. (2002). Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji. Studium empiryczne. Kraków: Impuls.