From the Scientific Editor

Main Article Content

Krystyna Chałas

Article Details

Section
Editorials
Author Biography

Krystyna Chałas, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Prof. dr hab. Krystyna Chałas – kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Most read articles by the same author(s)