In the Interest of the Arethological Basis of Upbringing

Main Article Content

Iwona Szewczak

Abstract

The article presents the issue of the aretological basis of upbringing. An attempt has been made to answer the question about the legitimacy of referring to the virtue theory in upbringing proposed by Father Jacek Woroniecki. Arguments confirming the need to refer to the virtue theory in upbringing have been presented. It has been shown that the efficiency proposed by Fr. Jacek Woroniecki: prudence, justice, valour, moderation and faith, hope, love as well as piety can constitute current goals of education. Their realization contributes to updating the potential of the pupil and may be a response to the crisis of education observed today. Father Jacek Woroniecki criticized the approach of moral intellectualism, emphasizing that involving not only reason but also will in the upbringing to the virtues is necessary for the pupil to acquire the virtues.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Iwona Szewczak, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Dr Iwona Szewczak – Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

Brezinka, W. (2003). Erziehung und Pädagogik im Kulturwandel. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Brezinka, W. (1981). Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Gałkowski, S. (1998). Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Horowski, J. (2007). Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
Kempys, M.J. (2005). Rola cnót moralnych w dążeniu do pełni człowieczeństwa w świetle pism o. Jacka Woronieckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
Kunowski, S. (2001). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Nowak, M., Magier, P., Szewczak, I. (2010). Wprowadzenie. W: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna (s. 7-15). Lublin: Gaudium–Wydawnictwo KUL.
Śleziński, K. (2016). Aretologiczne podstawy pedagogiki. Kraków–Cieszyn: Wydawnictwo Scriptum.
Woroniecki, J. (1938). Cnota kardynalna męstwa. Jej istotne cechy, niedomagania i wychowanie. Szkoła Chrystusowa, 9, 233-243.
Woroniecki, J. (1930). Długomyślność jako właściwa cnota wychowawcy. Szkoła Chrystusowa, 4, 178-195.
Woroniecki, J. (1995). Katolicka etyka wychowawcza, t. 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Woroniecki, J. (1983). Katolicka etyka wychowawcza, t. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Woroniecki, J. (1923). Studium nad kardynalną cnotą roztropności. Kwartalnik Teologiczny Wileński, 1-2, 22247.
Woroniecki, J. (1961). Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Wyboru dokonał W. Szymański. Opracował J. Kołątaj. Kraków: Wydawnictwo Znak.