Man’s Education in the Perspective of Personalistic Philosophical Anthropology and Realistic Pedagogy of Fr. Jacek Woroniecki

Main Article Content

Marzena Chrost

Abstract

Fr. Jacek Woroniecki, an outstanding theologian, philosopher and pedagogue, was both a theoretician and practician. Upbringing and pedagogy were among the most important of the numerous issues he analysed. He emphasized the importance of education in human life, and he treated pedagogy as an integral part of ethics. Since Fr. Woroniecki’s concept of education and pedagogy refers to existential and cognitive realism, we may say that such approach is still valid.


Therefore, the objective of this publication is showing the theory of educating a person in the perspective of personalism, and outlining the concept of realistic pedagogy of Fr. Jacek Woroniecki. Taking into account the complexity of this issue, only its selected aspects were discussed. First of all, the author presented the anthropological foundation for education, with special emphasis on universalism and pedagogical realism. Then, the author described how Fr. Jacek Woroniecki understood and defined education, and discussed his concept of the man’s development—from personality to the personalence. Also, the author presented selected actions that may be applied in the process of education to help the person aim at and achieve perfection.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Marzena Chrost, Jesuit University Ignatianum in Krakow

Dr. Marzena Chrost – Department of General Pedagogy and Theory of Education, Institute of Educational Sciences, Faculty of Pedagogy, Jesuit University Ignatianum in Krakow

References

Bednarski, F.W. (1982). Zagadnienia pedagogiczne. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.
Chłodna, I. (2007). Uniwersalizm tomizmu a uniwersalizm etyczny i pedagogiczny Jacka Woronieckiego OP. Studia z Filozofii Polskiej, 2, 117–132.
Gajda, A. (2006). Osobowość a osobistość w świetle myśli o. Jacka Woronieckiego. In: M. Pietrzak (ed.), Osoba i osobowość—czynniki je kształtujące (p. 103–115). Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
Gałkowski, J. (2000). Filozofia i człowiek w Katolickiej etyce wychowawczej Jacka Woronieckiego OP. In: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (ed.), Człowiek—moralność—wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (p. 81–100). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Gałkowski, S. (1998). Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
Gałkowski, S. (2000). Nowatorskie elementy “Katolickiej etyki wychowawczej” Jacka Woronieckiego OP. In: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (ed.), Człowiek—moralność—wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (p. 101–117). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Kiereś, B. (2010). Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec. In: K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio (ed.), Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego (p. 91–101). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kostkiewicz, J. (2013). Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
Krasnodębski, M. (2006). O realistyczną filozofię wychowania. Idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice. Studia Philosophiae Christianae, 42/2, 45–64.
Krasnodębski, M. (2009). Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego. Studia Ełckie, 11, 29–58.
Mazur, P.S., Kiereś, B., Skrzyniarz, R., Płazińska, A. (2019). Jacek Woroniecki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
Michałowski, S.C. (2000). Człowiek jako podmiot wychowania w ujęciu Jacka Woronieckiego OP. In: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (ed.), Człowiek—moralność—wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (p. 153–167). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Miławicki, M. (2017). W poszukiwaniu mistrza i autorytetu duchowego. Ojciec Jacek Woroniecki OP we wspomnieniach współbraci zakonnych, uczniów i przyjaciół. In: B. Jędrychowska (ed.), Wychowawca. Nauczyciel. Mistrz. O potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty (p. 61–84). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Niedziela, M.L. (2002). Szkolnictwo dominikańskie. Podstawy wychowania człowieka według o. Jacka Woronieckiego OP. In: A. Barciak (ed.), Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku (p. 181–190). Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris–Instytut Górnośląski.
Polak, R. (1999). Jacek Woroniecki—życie i twórczość naukowa. Człowiek w Kulturze, 12, 219–240.
Potocki, A. (2000). Problemy wychowawcze w publicystyce Jacka Woronieckiego OP. In: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (ed.), Człowiek—moralność—wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (p. 119–135). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Szydłowski, P. (2005). Teologizacja pedagogiki w twórczości Jacka Woronieckiego (1878–1949). In: B. Szostek, A.J. Norasa (ed.), Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. Rocznicę urodzin (p. 210–216). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Śleziński, K. (2016). Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego. Polska Myśl Pedagogiczna, 2, 175–187.
Woroniecki, J. (1961). Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Woroniecki, J. (1986). Katolicka etyka wychowawcza, t. 1: Etyka ogólna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Woroniecki, J. (1999). Program pedagogiki katolickiej. In: A. Rynio (ed.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane (p. 15–36). Stalowa Wola: Wydział Nauk Społecznych KUL.
Woroniecki, J. (2008). W szkole wychowania. Teksty wybrane. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.