Father Jacek Woroniecki’s Idea of Internal Life for Contemporary Man

Main Article Content

Andrzej Łuczyński

Abstract

Man as a rational and free being has always felt the need for internal development. In this case, internal life is not only his reference to the world of material and immaterial values, but also an expression of his openness to transcendent reality. Contemporary living people often look for authorities in the field of internal life that could lead them on the paths of discovering the secrets of the human soul. One of such masters of internal life is Father Jacek Woroniecki – the article is therefore an attempt to read the idea of internal life, which this outstanding Dominican included in his scientific work.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Andrzej Łuczyński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL – Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Granat, W. (1975). Życie wewnętrzne powołaniem każdego chrześcijanina. Ateneum Kapłańskie, 85, 125-138.
Horowski, J. (2007). Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK). Poznań: Pallonim 1994.
Kiereś, B. (2017). Człowiek i wychowanie. Od osoby do osobowości. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kunowski, S. (2004). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Łuczyński, A. (2016). Życie wewnętrzne. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s.1570-1572). Radom: Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne.
Magier, P. (2019). Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Martyna, J. (2017). O cnotach kardynalnych. https://www.pch24.pl/o-cnotach-kardynalnych,2375,i.html.
Mazur, P.S., Kiereś, B., Skrzyniarz, R., Płazińska, A. (2019). Jacek Woroniecki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
Misiurek, J. (2002). Życie wewnętrzne. W: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej (s. 981). Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M”.
Mróz, M. (2001). Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej. Toruń: Wyższe Seminarium Duchowne.
Nanni, C. (2009). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (s. 65-76). Lublin: Wydawnictwo KUL.
O’Collins, G., Farrugia, E.G. (1993). Zwięzły słownik teologiczny. Kraków: WAM.
Pańpuch, Z. (2014). Doniosłość antropologiczna pedagogiki Jacka Woronieckiego. W: J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1 (s. 41-68). Lublin: Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej.
Szkodoń, J. (2003). Odpowiedzi na 101 pytań o duchowość w życiu codziennym. Kraków: WAM.
Wiech, A. (2016). Ideał wychowania w procesie rozwoju cnót młodego człowieka. Warszawskie Studia Pastoralne, 33(4), 22.
Woroniecki, J. (2019). Pełnia modlitwy. Warszawa: DeReggio.
Woroniecki, J. (1938). Cnota kardynalna męstwa. Jej istotne cechy, niedomagania i wychowanie. Szkoła Chrystusowa, 9, 233-243.
Woroniecki, J. (1961). Nawyk czy sprawność. W: J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Wybór W.K. Szymański, J. Kołątaj (s. 33-58). Kraków: Wydawnictwo Żak.
Woroniecki, J. (2013). Katolicka nauka wychowawcza, t. 1-3. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej.
Życie wewnętrzne. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zycie-wewnetrzne;4003272.html (dostęp: 27.12.2019).