Technologia sztucznej inteligencji w dziennikarstwie a perspektywa deantropocentryzmu dziennikarza

Słowa kluczowe: deantropocentryzm, dziennikarstwo obliczeniowe, technologia sztucznej inteligencji, wymiary antropocentryzmu

Abstrakt

Celem artykułu było – poprzez analizę literatury przedmiotu oraz sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w dziennikarstwie – wykazanie, że technologia AI może być źródłem deantropocentryzmu dziennikarza. Zastosowano metodę analityczno-opisową i syntetyczną. Uzyskane wnioski pozwalają na częściowe potwierdzenie przyjętej we wprowadzeniu hipotezy badawczej zakładającej, że zastosowanie technologii AI w dziennikarstwie implikuje zmiany we wszystkich czterech – wyróżnionych przez Ewę Bińczyk – rodzajach antropocentryzmu, kształtując deantropocentryzm dziennikarza. Perspektywa ta oznacza zmianę roli dziennikarza w dziennikarstwie obliczeniowym. Obecnie powstaje dziennikarz hybrydowy, dzielący większość aktywności dziennikarskich z bytami nie-ludzkimi (oprogramowanie, algorytmy, boty społeczne), które obok wykonywania czynności technicznych coraz częściej determinują jakość informacji, pełniąc funkcję gatekeepingu algorytmicznego. Interpretacja wszystkich zagadnień z punktu widzenia człowieka i przez człowieka coraz częściej bywa wypierana przez „interpretację” bytów technologicznych. Do niedawna „wytwory moralne” dziennikarstwa obliczeniowego były pośrednio wytworami programisty – człowieka. Obecnie technologia generatywna GPT-3 zmienia tę perspektywę. Algorytmy uczące się od siebie nie znają kategorii wartości, wiarygodności czy dobra. Zdanie się na działanie bytów nie-ludzkich niesie ze sobą problemy natury fundamentalnej, gdyż oznacza rezygnację z antropocentryzmu dziennikarza.

Bibliografia

Amoore L., Piotukh V. (red.) (2016), Algorithmic Life: Calculative Devices in the Age of Big Data, London: Routledge.

Bauer Z. (2009), Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków: Universitas.

Bińczyk E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropogenu, Warszawa: PWN.

Brooks R.A. (1991), Intelligence without Representation, Artificial Intelligence, nr 47, s. 139-159.

Bucher T. (2016), Machines don’t Have Instincts: Articulating the Computational in Journalism, New Media & Society, nr 19, s. 1-16.

Burtan G. (2017), Pierwsze dziecko-robot otrzymało akt urodzenia. Będzie pełniło bardzo ważną funkcję, https://innpoland.pl/132649,to-dziecko-dostalo-akt-urodzenia-od-bumristrza-miasta-obywatel-na-miare-xxi-wieku [dostęp: 6.03.2022].

Butler T.L. (1982), Can a Computer be an Author – Copyright Aspects of Artificial Intelligence, Hastings Communications and Entertainment Law Journal, nr 4, htps://repository.uchastings. edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol4/iss4/11 [dostęp: 12.03.2022].

Cheney-Lippold J. (2011), A New Algorithmic Identity: Soft Biopolitics and the Modulation of Control, Theory, Culture & Society, nr 28 (6), s. 164-181.

Coddington M. (2015), Clarifying Journalism’s Quantitative Turn: A Typology for Evaluating Data Journalism, Computational Journalism, and Computer-Assisted Reporting, Digital Journalism, nr 3(3), s. 331-348, https://doi.org/10.1080/21670811.2014.976400.

Collins R. (2004), Interaction Ritual Chains, Princeton: Princeton University Press.

Diakopoulos N. (2007, January 13), What is Computational Journalism? [Blog post], http://gt-cj.blogspot.com [dostęp: 18.05.2022].

Diakopoulos N. (2011), A Functional Roadmap for Innovation in Computational Journalism, http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2007/05/CJ_Whitepaper_Diakopoulos.pdf [dostęp: 18.05.2022].

Delvaux M. (2016), Draft Report with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, Commite on Legal Affairs, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirec [dostęp: 3.02.2022].

Dörr K.N. (2016), Mapping the Field of Algorithmic Journalism, Digital Journalism, nr 4(6), s. 700-722, doi: https://doi.org/10.1080/21670811.2015.1096748.

Drożdż M. (2012), Wartość mediacyjna mediów, [w:] A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Wartość mediów – od wyzwań do szans, Tarnów: Wydawnictwo Biblos, s. 15-37.

Dziadzia B. (2018), Nowa podmiotowość w nowych mediach, [w:] ks. J. Jęczeń, P. Guzdek (red.), Medioznawstwo personalistyczne, t. 2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 575-594.

European Commission (2018), Communication from the Commission to the European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Artifcial Intelligence for Europe. COM(2018) 237 fnal

Ferrara E., Varol O., Davis C., Menczer F., Flammini A. (2016), Te Rise of Social Bots, Commun. ACM, nr 59(7), s. 96-104.

Floridi L., Chiriatti M. (2020), GPT-3: its Nature, Scope, Limits, and Consequences, Minds and Machines, nr 30 (4), s. 681-694, doi: 10.1007/s11023-020-09548-1.

Geiger R.S. (2016), Bot-Based Collective Blocklists in Twitter: Te Counterpublic Moderation of Harassment in a Networked Public Space, Information, Communication & Society, nr 19(6), s. 787-803.

Gillespie T. (2013), The Relevance of Algorithms, [w:] T. Gillespie, P.J. Boczkowski, K. Foot (red.), Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, Cambridge: The MIT Press, s. 167-194, doi:10.7551/mitpress/9780262525374.003.0009.

Goodfellow I.J., Pouget-Abadie J. (2014), Yoshua Bengio Generative Adversarial Networks, Machine Learning, https://arxiv.org/abs/1406.2661 [dostęp: 10.02.2022].

Graefe A. (2018), Guide to Automated Journalism, New York City, Columbia Journalism Review, https://www.cjr.org/tow_center_reports/guide_to_automated_journalism.php [dostęp: 2.02.2022].

Hamilton J.T., Turner F. (2009), Accountability Through Algorithm: Developing the Field of Computational Journalism (a report from Developing the Field of Computational Journalism, a Center For Advanced Study in the Behavioral Sciences Summer Workshop, 27-31 July).

Holder C., Khurana V., Hook J., Bacon G. (2016), Robotics and Law: Key Legal and Regulatory Implications of the Robotics Age (part II of II), Computer Law & Security Review, nr 32, s. 557-576.

Jameson F. (1992), Postmodernism, or the Cultural Logics of Late Capitalism, London: Verso Books.

Kamiński S., Czupryn B. (2000), Autonomia, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 423.

Kelly S. (2019), A Philosopher Argues that an AI Can’t be an Artist, MIT Technology Review, https://www.technologyreview.com/s/612913/a-philosopher-argues-that-an-ai-can-never-bean-artist/ [dostęp: 12.03.2022].

Klichowski M. (2014), Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Knight W. (2017), The Dark Secret at the Heart of AI, MIT Technology Review, nr 11, https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/ [dostęp: 12.02.2022].

Kreft J. (2022), Kto jest „prawdziwym” dziennikarzem? – o negocjowaniu tożsamości. Na gruzach tradycyjnej i o nowej jakości w dziennikarstwie – wnioski teoretyczne. Referat on-line wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne media: Media jakościowe w dniu 27 kwietnia 2022 r., Lublin, UMCS.

Kreft J. (2018), Władza algorytmów: u źródeł potęgi Google i Facebooka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krzysztofek K. (2016), Sprawczość ludzka, transludzka i postludzka w społeczeństwie nasyconym technologicznie, [w:] L.W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, s. 329-371.

Lambert P. (2017), Computer-Generated Works and Copyright: Selfes, Traps, Robots, AI and Machine Learning, European Intellectual Property Review, nr 39, s. 12-20.

Latour B. (2005), Reassembling the Social: An Introduction to Actor–Network–Theory, Oxford– New York: Oxford University Press.

Lee K.M., Park N., Song H. (2005), Can a Robot be Perceived as a Developing Creature: Effect of a Robot’s Long-Term Cognitive Developments on its Social Presence and People’s Social Responses Toward it, Human Communication Research, nr 31, s. 538-563.

Levinson P. (2006), Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przekł. H. Jankowska, Warszawa: Muza.

Mager A. (2012), Algorithmic Ideology: How Capitalist Society Shapes Search Engines, Information, Communication & Society, nr 15 (5), s. 769-787.

Matt C. (2015), The Robotic Reporter, Digital Journalism, nr 3(3), s. 416-431, doi:10.1080/21670811. 2014.976412.

Mielczarek F. (2022), Aktorów, prezenterów i dziennikarzy zastąpią roboty i sztuczna inteligencja, https://geekweek.interia.pl/raporty/raport-media-tego-o-nich-nie-wiecie/artykuly/news-aktorow-prezenterow-i-dziennikarzy-zastapia-roboty-i-sztuczn,nId,5777479#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox [dostęp: 22.02.2022].

Miernicki M., Ng I. [Huang Y.] (2021), Artificial Intelligence and Moral Rights, AI & SOCIETY, nr 36, s. 319-329, https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6.

Mileszyk N. (2016), Copyright trolling – skala zjawiska i propozycje rozwiązań, https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/copyright-trolling-skala-zjawiska-i-propozycje-rozwiazan/ [dostęp: 13.03.2022].

Montal T., Reich Z. (2016), I, Robot. You, Journalist. Who is the Author?, Digital Journalism, nr 5(7), s. 829-849, doi:10.1080/21670811.2016.1209083.

Mori M. (1970), The Uncanny Valley, Energy, nr 7, s. 33-35.

Niamh C. (2020), Is Artificial Intelligence the Future of Journalism?, https://syncni.com/view/4956/is-artificial-intelligence-the-future-of-journalism [dostęp: 20.03.2022].

Pfeifer R., Scheier C. (1999), Understanding Intelligence, Cambridge: MIT Press Cambridge.

Postman N. (2004), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przekł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: Muza.

Sarowski Ł. (2019), Robot humanoidalny jako podmiot czy przedmiot interakcji społecznej? Referat wygłoszony podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Lublinie (9-14.09.2019).

Schönberger D. (2018), Deep Copyright: up- and Downstream Questions Related to Artifcial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), Intellectual Property, nr 24, s. 35-58.

Szahaj A. (1996), Co to jest postmodernizm?, Ethos, nr 33-34, s. 63-78.

Szpunar M. (2019), Kultura algorytmów, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ślązak E. (2018), Sieć semantyczna (ang. Semantic Web), https://viem.viennalife.pl/pl/artykuly/siec-semantyczna-ang-semantic-web [dostęp: 12.01.2022].

Thurman N. (2019), Computational Journalism, [w:] K. Wahl-Jorgensen, T. Hanitzsch (red.), The Handbook of Journalism Studies. Second Edition, New York: Routledge, https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/20498/1/ [dostęp: 17.05.2022].

Traffic Watchdog (2020), GPT-3, najnowsze dzieło Open AI, nabrało setki internautów! https://trafficwatchdog.pl/pl/articles/58/gpt-3-najnowsze-dzielo-openai-nabralo-setki-internautow-artykuly-tworzone-przez-sztuczna-inteligencje-spotkaly-sie-ze-swietnym-odbiorem-nieswiadomych-niczego-czytelnikow [dostęp: 15.02.2022].

Tylec G. (2022), Wywiad autorski przeprowadzony z Grzegorzem Tylcem w dniu 5 marca 2022 r. (w posiadaniu autorki).

Uricchio W. (2011), The Algorithmic Turn: Photosynth, Augmented Reality and the Changing Implications of the Image, Visual Studies, nr 26 (1), s. 25-35.

van Dalen A. (2012), The Algorithms behind the Headlines: How Machine-Written News Redefines the Core Skills of Human Journalists, Journalism Practice, nr 6(5-6), s. 648-658.

Wawer M. (2018), Robot journalism – czy w newsroomach przyszłości będą pracować automaty?, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2 (234), s. 177-190, doi: 10.4467/22996362PZ.18.012.9107.

Wierzchoń M., Łukowska M. (2016), Ucieleśnione poznanie, [w:] J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 605-622.

Yudkowsky E. (2001), Creating Friendly AI: The Analysis and Design of Benevolent Goal Architectures, San Francisco: The Singularity Institute, https://intelligence.org/files/CFAI.pdf [dostęp: 26.03.2022].

Ziemke T. (2015), Czym jest to, co zwiemy ucieleśnieniem, AVANT, nr 3, s. 161-174, doi: 10.26913/60202015.0112.0014.

Opublikowane
2022-06-30
Dział
Artykuły