Facebook Profiles of Major Tv News Stations in Poland on June 4, 2019

Słowa kluczowe: Facebook, media, nowe media, polityka, komunikacja, telewizja

Abstrakt

Profile głównych stacji telewizyjnych w Polsce na Facebooku 4 czerwca 2019 roku

Wzrost poziomu polaryzacji i podziały tożsamościowe polskiego społeczeństwa stały się możliwe dzięki istnieniu nowych mediów, w tym mediów społecznościowych, a zwłaszcza Facebooka. To w przestrzeni mediów masowych dochodzi do starcia i rozchodzenia się poszczególnych narracji tożsamościowych dotyczących doświadczenia indywidualnej pamięci poszczególnych aktorów oraz interpretacji historii. Wśród ważnych wydarzeń w najnowszej historii Polski, które wpisały się w podział tożsamościowy i procesy polaryzacji, były częściowo wolne wybory 4 czerwca 1989 r. Jakość oraz ilość prezentowanego materiału w 30. rocznicę tych wyborów przez oficjalne konta facebookowe głównych polskich telewizyjnych stacji informacyjnych potwierdza, że media nie są neutralne wobec kluczowych wydarzeń i zjawisk w przestrzeni społecznej. Przyczyniają się ponadto do pogłębiania i utrwalania określonych nastrojów i zjawiska polaryzacji. Proces mediatyzacji wpływa nie tylko na dostosowanie się poszczególnych jednostek czy instytucji do mentalności mediów, ale również na zjawisko dostosowania się mediów do oczekiwań swoich użytkowników.

Bibliografia

Adamik-Szysiak, Małgorzata. “Kampania wyborcza na Facebooku – studium przypadku aktywności liderów ugrupowań politycznych na Lubelszczyźnie w 2015 r.” In Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 r. na Lubelszczyźnie, edited by Agnieszka Łukasik-Turecka, 83-103. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

Bajka, Zbigniew. „Rynek mediów w Polsce.” In Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, edited by Zbigniew Bauer, and Edward Chudziński, 183–206. Kraków: Universitas, 2012.

Bauman, Zygmunt. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość. Translated by Karolina Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

CBOS. Polacy o Magdalence, Okrągłym Stole i poczuciu zdrady. Komunikat z Badań. Warszawa 2010, 1–19. Accessed July 1, 2019. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_101_10,pdf.

Cichosz, Marzena. (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

Dąbała, Jacek. Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość. Kraków: Universitas, 2014.

Edelman Trust Barometer 2020. “Research.” Accessed June 10, 2019. https://www.edelman.com/trust-barometer.

Edelman Trust Barometer. “Global Report,” 1–78. Accessed December 29, 2020. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_LIVE.pdf.

Hjarvard, Stig. “The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agends of Religious Changes.” Northern Light 6, no. 1 (2008): 9–26.

Hjarvard, Stig. “The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agends of Social and Cultural Changes.” Nordicom Reviev 29, no. 2 (2008): 105–34.

Hout Van, Tom, and Peter Burger. Mediatization and the Language of Journalism, 489–504. Accessed December 29, 2020. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/45111/Chapter24_TVH.pdf?sequence=1.

“Instagram usunął konto Kinsey Wolanski, która wbiegła na murawę podczas finału Ligi Mistrzów.” Wirtualnemedia.pl. Accessed June 28, 2019. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/instagram-usunal-konto-kinsey-wolanski-ktora-wbiegla-na-murawe-podczas-finalu-ligi-mistrzow.

Kim, Yeojin, Youngju Kim, and Shuhua Zhou. “Theoretical and methodological trends of agenda-setting theory. A thematic analysis of the four decades of research.” The Agenda Setling Journal 1, no. 1 (2017): 5–22.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. “Medialne narracje tożsamościowe i stosunek do Innego – problem społeczny i dylemat badawczy.” Media, Biznes, Kultura, no. 1 (4) (2018): 47–52. Accessed June 28, 2019. file:///C:/Users/LublinQ/Downloads/5-MBK%20nr%204%20(2).

Łatka, Rafał. “Przegranie okazji byłoby klęską.” Gość Niedzielny, no. 22 (2019): 44–5.

Ławnicki, Tomasz. “Była minister kultury ostro o obrażaniu wyborców, którzy ‘cenią sobie 500+.’” Natemat.pl, July 2, 2019. https://natemat.pl/274277,krystyna-janda-obraza-wyborcow-pis-malgorzata-omilanowska-komentuje.

McQuail, Denis. Teoria komunikowania masowego. Translated by Marta Bucholc, and Anna Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Molęda-Zdziech, Małgorzata. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego. Warszawa: Difin SA, 2013.

Mrozowski, Maciej. Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR, 2001.

Nowak, Jakub. “Agenda publiczna czy medialna? Problem statusu publikowanych oddolnie treści medialnych w ramach social media na przykładzie protestu adisucks.” In Agenda-setting teorii i praktyce politycznej, edited by Ewa Nowak, 75–110. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Nowak, Ewa. “Rola mediów masowych w ustanawianiu agendy politycznej.” In Agenda-setting teorii i praktyce politycznej, edited by Ewa Nowak, 39–73. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Pallus, Patryk. “Rok 2018: Polsat najpopularniejszy, zyskały główne kanały TVP.” Businessinsider.pl. Accessed June 10, 2019. https://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/najpopularniejsze-programy-i-kanaly-w-2018-roku/24lx5c1.

Pastwa, Rafał. “An Individual in the World of Total Communication – in other Words, Every-day Reality of the Contemporary Nomads in the Reality Based on Distrust.” In Communication, Education, Culture, edited by Monika Podkowińska, 185–204. Presov: Pro Communio, 2018.

Pastwa, Rafał. “Mediatyzacja instytucji Kościoła i strategia personalizacji w kontekście zjawiska prywatyzacji wizerunku księdza na Facebooku.” In Biuletyn Edukacji Medialnej 2(2018): 82–97.

Pastwa, Rafał. “Zaufanie w kryzysie, czyli ‘kultura budowania na nieufności.’ Próba analizy zjawiska na podstawie ‘2017 Edelman Trust Barometer’ z uwzględnieniem odniesienia do mediów.” Roczniki Nauk Społecznych 9(45), no. 3(2017): 155–66.

Piontek, Dorota. “Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej.” Roczniki Nauk Społecznych 4(40), no. 3(2012): 109–26.

Sękowski, Stefan. “Eurowybory wygrała polaryzacja.” Nowakonfederacja.pl. Accessed July 8, 2019. https://nowakonfederacja.pl/eurowybory-wygrala-polaryzacja/.

Stolarz, Agata. “Dzielenie się pamięcią.” Praktyka i teoria historii mówionej. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016.

Sztajdel, Agnieszka. “Medialny porządek rzeczy – agenda setting w mediach lokalnych.” In Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, edited by Agnieszka Roguska, 67–78. Siedlce: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży “Szansa,” 2013.

Opublikowane
2021-03-19
Dział
Artykuły