Nauczanie społeczne Prymasa Polski

  • Józef Majka

Abstrakt

Tak szeroko zarysowany temat wymagałby całego tomu, a może nawet kilku i jego podejmowanie w ramach skromnego z natury rzeczy artykułu jest o tyle ryzykowne, że stwarza niebezpieczeństwo ograniczenia się do pewnej liczby ogólników, które nie wniosą nic nowego ponad to, o czym już i tak wszyscy wiedzą. Zadanie wydaje się ułatwiać, ale i utrudnia, fakt, że temat nie jest bynajmniej nietknięty. /.../

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły