Latin and Greek in Contemporary Names of Human Medicines on the Polish Market

Keywords: medicines, names, pharmacy, Latin, Greek

Abstract

The aim of the article is to show that Latin and Greek derived words are still effectively used in Polish pharmaceutical terminology. The study focuses on the trade names of medicinal products and the forms in which these terms appear in the above mentioned nomenclature. The author defines some noticeable and characteristic paradigms of the presence of Latin and Greek forms that occur in specific groups of medicines identified in the article, points to some visible trends in the use of non-classical languages and emphasizes the importance of Latin and Greek in the ever-growing Polish pharmaceutical market.

References

Breza, Edward. “Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy).” In Polskie nazwy własne. Encyklopedia, edited by Ewa Rzetelska-Feleszko, 343–361. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1998.

Chrematonimia jako fenomen współczesności, edited by Maria Biolik, Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011.

Cieślikowa, Aleksandra. “Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia?” In Chrematonimia jako fenomen współczesności, edited by Maria Biolik and Jerzy Duma, 113–123. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011.

Fabris, Giampaolo, and Laura Minestroni. Valore e valori della marca. Come costruire e gestire una marca di successo. Milano: Franco Angeli, 2004.

Filipiak, Krzysztof J. “Polskie nazewnictwo leków—bałagan trwa…” Choroby Serca i Naczyń 3, no 1(2006): 52–57.

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, edited by Irena Sarnowska-Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy “Maiuscula,” 2015.

Gałkowski, Artur. “Chrematonimia w kulturze współczesnej.” Onomastica 61, no 1(2017): 55–71.

Gałkowski, Artur. “Funkcja marketingowa chrematonimów w przestrzeni gospodarczej.” In Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, edited by Irena Sarnowska-Giefing and Mieczysław Balowski and Magdalena Graf, 171–180. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy “Maiuscula,” 2015.

Gałkowski, Artur. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

Gangwal, Amit. “Naming of Drug Molecules and Pharmaceutical Brands.” Accessed: April 29, 2019. https://www.pharmatutor.org/articles/naming-of-drug-molecules-and-pharmaceutical-brands.

Łysoń, Piotr. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012.

Tomasik, Samuela. “Onomastyka w służbie zdrowiu, czyli o nazwach handlowych leków. Rekonesans badawczy.” Acta Onomastica 54(2013): 256–271.

Tomasik, Samuela. “Pomyłki apteczne. O niezamierzonych przekształceniach nazw handlowych leków.” In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.–28. júna 2017. Zbornik referátov, edited by Alexandra Chomová, Jaromír Krko, Iveta Valentová, 451–458. Bratislava: VEDA. Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, 2019.

Walkowiak, Justyna Barbara. “Foreign branding in Poland. Chrematonyms and Anthroponyms.” Proceedings of ICONN 2(2013): 218–227.

Published
2020-02-07
Section
Articles