Polish Folklore and Religious Songs as Inspiration in Wojciech Kilar’s Piano Concertos

Keywords: Polish folklore, Polish religious song, piano concerto, neoromanticism, postminimalism

Abstract

The aim of this article is to show the relationship between the musical material and the aesthetic layer of Wojciech Kilar’s piano concertos and the Polish folklore tradition, as well as that of Polish religious songs and liturgical chants. Kilar’s two concertos for solo piano and the orchestra that are analysed in this article were composed in 1996-1997 and 2011, respectively. The folklore influences are most evident in Piano Concerto No. 2 which alludes to songs from the Podhale region. On the other hand, in both of Kilar’s concertos there are strong links to Polish religious songs and liturgical singing, appearing both as a musical quotation and (more often) as merely a reminiscence. In the further part of this article, referring to Mieczysław Tomaszewski’s methodology, the four stylistic idioms that make up the composer’s individual musical style in the third period of his creative activity are discussed. These are religious music, neoromanticism, folklore and postminimalism.

References

Będkowski, Stanisław. „Determinanty stylistyczne Koncertu na fortepian i orkiestrę Wojciecha Kilara”. Muzyka fortepianowa, t. 14. Prace Specjalne 74, red. Janusz Krassowski i in., Wydawnictwo Akademii Muzycznej, 2007, ss. 367-383.

Chomiński, Józef, i Krystyna Wilkowska-Chomińska. Formy muzyczne, tom 2: Wielkie formy instrumentalne. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.

Gann, Kyle. „A Technically Definable Stream of Postminimalism, Its Characteristics and Its Meaning”. The Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music, red. Keith Potter, Kyle Gann i Pwyll Ap Siôn, Routledge, 2013.

Gruszka-Zych, Barbara. Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara. Wydawnictwo Niecałe, 2015.

Internetowa encyklopedia PWN, encyklopedia.pwn.pl. Dostęp 18.04.2022.

Jagodyński, Stanisław Serafin. Pieśni Katholickie nowo reformowane…, Kraków, ok. 1638.

Krawczyk, Roman. „Pieśń dziękczynna Zachariasza (Łk 1, 68-79)”. Studia Redemptorystowskie, nr 13, 2015, ss. 215-229.

Krzymowska-Szacoń, Kinga. W ramionach Matki, pod płaszczem Królowej. Wybrane aspekty kultu maryjnego w twórczości kompozytorów polskich w latach 1956-2018. Wydawnictwo KUL 2021.

Łukaszewski, Marcin Tadeusz. „Aspekty religijne w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku”. Aspekty Muzyki, nr 5, 2015, ss. 27-58.

Łukaszewski, Marcin Tadeusz. Przewodnik po muzyce fortepianowej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2014.

Machowska, Antonina. „Kilar Wojciech”. Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom V klł, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1997, ss. 78-83.

Mierczyński, Stanisław, opracowanie. Muzyka Podhala. Książnica-Atlas, 1930.

Mioduszewski, Michał Marcin. Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami. Kraków: w drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838.

Na Jasnej Górze odnalazłem wolną Polskę… i siebie. Z Wojciechem Kilarem o jego zażyłości z Matką Jasnogórską, spotkaniu z Najwyższym Twórcą, o życiu, ojczyźnie i muzyce – rozmawia o. Robert Łukaszuk OSPPE. Edycja Świętego Pawła, 2003.

Nidecka, Ewa. Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018.

Nidecka, Ewa. „Wojciecha Kilara droga do dojrzałości twórczej”. Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara, red. Jolanta Skorek-Münch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, ss. 32-56.

Nowak, Anna. „Koncerty fortepianowe H.M. Góreckiego i W. Kilara. Filiacje – tradycje – styl”. Muzyka fortepianowa XII. Prace Specjalne 59, red. Janusz Krassowski i in., Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, 2001, ss. 263-272.

Nowak, Anna. Współczesny koncert polski: przemiany gatunku. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, 1997.

Paja-Stach, Jadwiga. Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego. Musica Iagellonica, 2009.

Podobińska, Klaudia, i Leszek Polony. Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem. Wyd. III uzup. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2014.

Polony, Leszek. Kilar. Żywioł i modlitwa. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2005.

Siedlecki, Jan, opracowanie. Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej. Wyd. 5 popr. XX Misyonarze na Kleparzu, 1908.

Strzelecki, Paweł. „Nowy romantyzm” w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975. Musica Iagellonica, 2006.

Szwajgier, Krzysztof. „Duchowe – intymne. Poetyka duchowości jako wyznanie”. Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka i Krzysztof Szwajgier, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, 2004, ss. 259-278.

Thomas, Adrian. Górecki. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1998.

Tomaszewski, Mieczysław. Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans. Wydawnictwo Akademii Muzycznej, 2000.

Tomaszewski, Mieczysław. O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice. Wydawnictwo Akademii Muzycznej, 2005.

Wilczek-Krupa, Maria. Kilar. Geniusz o dwóch twarzach. Znak, 2015.

Wiśniewski, Piotr. „Duchowość chorału gregoriańskiego”. Liturgia Sacra, nr 1(41), 2013, ss. 103-118.

Published
2022-12-29
Section
Articles