The Language of Critical Reflection and the Construction of Social Relations (Based on the Example of a Video Review)

Keywords: critical reflection, video review, language, social group

Abstract

The author of this article analyses the texts of a video review and tries to answer the question of whether the choice of linguistic devices is linked to the relationship between the sender and the participants of the interaction. The indicators of this relationship are sought by discussing the pragmatic, compositional and stylistic aspect of a new and popular form of critical discourse on a social networking site. The interpretation of the spoken narrative includes a discussion of the linguistic means of evaluation, the determinants of the emotional message and the functions of colloquial lexis. Linguistic activities aimed at interaction with the recipients, such as dialogicality, the personalisation of content and the individualisation of the message, are also important. The analysis leads to the conclusion that the form of self-presentation, type of recipient, channel of communication, and intentionality and heterogeneity of the statements are closely related to the social relations between the participants of the act of communication. The new form of presentation and evaluation involves entering a different communication situation and establishing new social relations with a group of recipients. The aim is not only to evaluate the film work, but also the conveyance of emotions, the dialogue with the viewer, the interest in a new work, the shaping of tastes and the attracting of a large audience. Such an elaborate goal inevitably leads to a change in linguistic devices.

References

Bartmiński, Jerzy. „Styl potoczny”. Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, ss. 115-134.

Brzostowska, Bożena. „Dyskurs medialny w najnowszej refleksji metodologicznej” [recenzja książki Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, Warszawa 2011]. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, uwm.edu.pl/mkks/ wp-content/uploads/19-cz-4-recenzje-brzostowska.pdf. Dostęp 18.04.2021.

Chruściel, Patrycja. „Pojęcie dyskursu we francuskiej lingwistycznej analizie dyskursu”. Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja – Teraźniejszość – Perspektywy, red. Aleksandra Drabina-Różewicz i Anna Momot, Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, 2018, ss. 9-24.

Cymanow-Sosin, Klaudia. „Reklama multimedialna – w poszukiwaniu paradygmatu badawczego komunikatów perswazyjnych”. Problemy i metody badań nad mediami, t. 1, red. Iwona Hofman i Danuta Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, ss. 157-168.

Diec, Agata. „Media społecznościowe jako nowoczesna forma komunikacji firmy z otoczeniem. Zastosowanie Facebooka w Centrum Rozrywki – studium przypadku”. Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, red. Zofia Ratajczak, współpraca Dominika Ochnik, Difin, 2015 , ss. 74-94.

Grabias, Stanisław. Język w zachowaniach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994.

Hofman, Iwona, i Danuta Kępa-Figura, redaktorki. Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Hope, Ewa. „Blogi jako platforma komunikowania na przykładzie blogów uczelnianych”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 157, 2013, ss. 22-34.

Kawka, Maciej. „O badaniu języka dyskursu medialnego”. Medium i Społeczeństwo, nr 4, 2014, ss. 164-171.

Kita, Małgorzata. „Język potoczny jako język bliskości”. Język w komunikacji, t. 1, red. Grażyna Habrajska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2001, ss. 170-175.

Kobus, Aldona. „Videoblog: nowy model recenzji filmowej?”. Historia i Kultura, nr 24, 2013, ss.1-9.

Konarska-Janus, Justyna. „Nowe media – nowa komunikacja medialna”. Dziennikarstwo i Media, t. 3: Przemiany świata mediów, red. Igor Borkowski i Karina Stasiuk-Krajewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, ss. 87-96.

Kozłowska, Ewa. „Recenzja jako forma podwójnego dialogu”. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka Mikołajczuk, Książka i Wiedza, 2003, ss. 287-318.

Krauz, Maria. „Językowe i pozajęzykowe wykładniki ramy finalnej w recenzji prasowej”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 4, 2013, ss. 84-96.

Krauz, Maria. „Recenzja – gatunek naukowy, krytycznoliteracki czy publicystyczny?”. Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. Marek Ruszkowski. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

Levinson, Paul. Nowe nowe media. Tłum. Maria Zawadzka-Strączek. Wydawnictwo WAM, 2010.

Loewe, Iwona. „Dyskurs medialny – przegląd stanowisk badawczych”. Forum Lingwistyczne, nr 1, 2014, ss. 9-16.

Maciejak, Katarzyna. YouTube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów. Universitas, 2018.

Maćkiewicz, Jolanta. „Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów”. Studia Medioznawcze, nr 2 (69), 2017, ss. 33-42.

Manovich, Lev. Język nowych mediów. Tłum. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.

Miczka, Tadeusz. O zmianach zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych. Księgarnia św. Jacka, 2002.

Nieckula, Franciszek. „Język ustny a język pisany”. Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, ss. 99-113.

Ożóg, Kazimierz. „Ustna odmiana języka ogólnego”. Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, ss. 85-98.

Raczek, Tomasz. Wideorecenzja Bridgertonowie, Netflix, showrunner Chris Van Dusen, 2020. YouTube. www.youtube.com/watch?v=0RfizRTkQQU. Dostęp 14.04.2022.

Raczek, Tomasz. Wideorecenzja Joker, reż. Todd Phillips, 2019. YouTube. www.youtube.com/ watch?v=DaQlYfntfas. Dostęp 14.04.2022.

Raczek, Tomasz. Wideorecenzja Na rauszu, reż. Thomas Winterberg, 2020. YouTube. www.youtube. com/watch?v=a2R9eQsKADA. Dostęp 14.04.2022.

Raczek, Tomasz. Wideorecenzja 365 dni, reż. Barbara Białowąs, 2020. YouTube.www.youtube. com/watch?v=KKbvngAXI_o. Dostęp 14.04.2022.

Sfilmowani. „Listy do M.4 to talerz odgrzewanych pierogów”. Wideorecenzja Listy do M.4, reż. Patrick Yoka, 2021. YouTube. www.youtube.com/ watch?v=ctwXCf6reP0&t=81s. Dostęp 14.04.2022.

Sfilmowani. „Mayday – trudna sztuka adaptacji”. Wideorecenzja Mayday, reż. Sam Akima, 2020. YouTube. www.youtube.com/watch?v=x-5kly2MvrE. Dostęp 14.04.2022.

Sfilmowani. „Na rauszu”. Wideorecenzja Na rauszu, reż. Thomas Winterberg, 2020. YouTube. www.youtube.com/watch?v=Wkf4lf35v10. Dostęp 14.04.2022.

Ślawska, Magdalena. „Typologie gatunków medialnych – przegląd stanowisk”. Forum Lingwistyczne, nr 4, 2017, ss. 15-29.

Więckiewicz, Marta. Blog w perspektywie genologii multimedialnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

Witosz, Bożena. „Potoczność jako wartość w dzisiejszej kulturze”. Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. Barbara Boniecka i Stanisław Grabias. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, ss. 11-20.

Wojtak, Maria. Wprowadzenie do genologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.

Wsjp – Wielki słownik języka polskiego, red. Piotr Żmigrodzki. wsjp.pl.

„Wywiad z Dawidem Adamkiem na temat pasji, figurek i kanału Sfilmowani”. PopVinyl.pl, popvinyl.pl/blog/wywiad-z-dawidem-adamkiem-na-temat-pasji-figurek-i-kanalu-sfilmowani. Dostęp 20.04.2021 r.

Żydek-Bednarczuk, Urszula. „Dyskurs medialny w ujęciu kulturowym”. Tekst i Dyskurs, z. 12, 2019, ss. 111-120.

Published
2022-07-27
Section
Articles