Between the Old and the New Homeland: Dulcimer Players Musical Activity in Lower Silesia in the 1950s

Keywords: dulcimer players, Lower Silesia, eastern borderlands, migration, archival recordings

Abstract

In this article, I would like to describe the musical activity of the dulcimer players who moved to Lower Silesia after World War II as a result of being expelled from the pre-war Polish eastern borderlands: the Vilnius region and East Galicia. Being new settlers in the so called Recovered Territories, surrounded by people who came both from their native and other regions, dulcimer players tried to continue their musical activity. I examine their different ways of adapting to a new situation and new place of residence, by building new dulcimers, joining interregional folk bands, attempting individual music-making based on the performance of dance music from their own region, or establishing an ensemble consisting of high school students. In my article, I draw on examples from archival recordings from the 1950s made by Józef Majchrzak (1909-1985), the Polish folklorist, musicologist and radio editor who worked for Polish Radio Wrocław.

References

Dahlig, Piotr. Cymbaliści w kulturze polskiej. Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Dahlig, Piotr. „Cymbaliści w Polsce południowo-zachodniej”. Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej, red. Ludwik Bielawski, Piotr Dahlig, Alojzy Kopoczek, Ludowy Instytut Wydawniczy, 1990, ss. 55-60.

Dahlig, Piotr. Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną a elitarną Polski międzywojennej. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1998.

Gacek, Gabriela. „Muzyka tradycyjna Dolnego Śląska lat 50. XX w. w nagraniach Józefa Majchrzaka”. Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny – zachowanie – udostępnianie, t. II, red. Jacek Piotr Jackowski, Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, 2019, ss. 14-49.

Gacek, Gabriela. „Nieznane nagrania muzyki przedwojennych polskich mieszkańców Galicji Wschodniej ze zbiorów archiwum Polskiego Radia we Wrocławiu”. Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia/Eтнoмyзикoлoгiя нa злaмi тиcячoлiть: icтopiя, тeopiя, мeтoдoлoгiя, red. Zbigniew Jerzy Przerembski, w serii: Musicologia Wratislaviensia, nr 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, ss. 63-71.

Golla, Hanna. „Wprowadzenie”. Instrumentarium tradycyjne. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, red. Dorota Szechińska, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2019.

Klukowski, Józef Tadeusz. „Instrumenty ludowe, ich twórcy i budowa oraz możliwości wykorzystania w zespołach szkolnych i amatorskich”. Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 4, 1976, ss. 230-233.

Klukowski, Józef Tadeusz. „Instrumenty ludowe, ich twórcy i budowa oraz możliwości wykorzystania w zespołach szkolnych i amatorskich (dokończenie)”. Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 5, 1976, ss. 289-294.

Kolbuszewski, Jacek. „Oswajanie krajobrazu. Z problematyki integracji kulturowej na Ziemiach Odzyskanych”. Symbolika regionów: studia etnologiczno-folklorystyczne, red. Dorota Simonides, Instytut Śląski w Opolu, 1988, ss. 67-82.

Kordylewska, Mirosława. „Amatorska twórczość artystyczna na Dolnym Śląsku”. Kultura na Dolnym Śląsku, red. Jan Trzynadlowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, ss. 509-572.

Kuczek, Piotr, redaktor. Cymbaliści wileńscy z warmińsko-mazurskiego. Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 2012.

Linette, Bogusław. „Folklor muzyczny w procesie integracji społeczno-kulturowej na ziemiach zachodnich i północnych”. Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych (materiały z sesji 10-11.10.1986 r.), red. Dorota Simonides, Instytut Śląski w Opolu, 1987, ss. 165-179.

Majchrzak, Józef. „Folklor na antenie Rozgłośni Wrocławskiej P.R.”. Literatura Ludowa, nr 1, 1958, s. 62.

Majchrzak, Józef. Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

Matławski, Bogdan. Cymbaliści na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku. Spadkobiercy Jankiela. Książnica Pomorska, 2006.

Nowak, Tomasz. Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2003.

Sielicki, Franciszek. „Białoruskie obrzędy i pieśni weselne we wsi Mikulino”. Slavica Wratislaviensia, z. 18, 1979, ss. 111-144.

Sielicki, Franciszek. „Folklor dziecięcy i młodzieżowy na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym”. Slavica Wratislaviensia, z. 71, 1992.

Simonides, Dorota. „Etnospołeczne potrzeby tworzenia się nowych regionów kulturowych na ziemiach zachodnich i północnych”. Symbolika regionów: studia etnologiczno-folklorystyczne, red. Dorota Simonides, Instytut Śląski w Opolu, 1988, ss. 29-43.

Simonides, Dorota. „Folklor jako odzwierciedlenie tworzenia się nowych społeczności regionalnych na ziemiach zachodnich i północnych”. Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych (materiały z sesji 10-11.10.1986 r.), red. Dorota Simonides, Instytut Śląski w Opolu, 1987, ss. 133-150.

Published
2022-12-29
Section
Articles