The Genre Syncretism of the Modern Novel (Novel Zuleikha Opens Her Eyes by Guzel Yakhina)

Keywords: genre canon, genre transformation, genre syncretism, model of historical novel, novel-biography, magic realism, rebirth of Patriarchal mythologised consciousness, literary cinematography

Abstract

This article uses the example of the novel Zuleikha opens her eyes by Guzel Yakhina to identify some features of the modern novel: genre syncretism, manifested in the hybridisation of genre formulas. The subject of the study is the model of a novel in which, within the framework of a single work, genre formulas and features of various traits of the novel are merged and transformed. The novel’s genre syncretism manifests itself in the use of multi-level conflict, which contributes to the expansion of the boundaries of the narrative.

References

Breyninger, Ol’ga. «Ya voshla v roman. Kak v svoy dom». God literatury, godliteratury.ru/ articles/2018/05/14/breyninger-yakhina-volga. Dostup 20.02.2020. [Брейнингер, Ольга. «Я вошла в роман. Как в свой дом». Год литературы, godliteratury.ru/articles/ 2018/05/14/breyninger-yakhina-volga. Доступ 20.02.2020].

De Groot, Jerome. The Historical Novel. The new critical idiom. Routlendge, 2001.

Elsanek, Asiya. Osnovy literaturovedeniya. Analiz romannogo teksta. Flinta: Nauka, 2004 [Элсанек, Асия [Yanovna]. Основы литературоведения. Анализ романного текста. Флинта: Наука, 2004].

Gachev, G[eorgiy] D[mitriyevich]. Soderzhatel’nost’ khudozhestvennykh form (Epos. Lirika. Teatr). Prosveshcheniye, 1968 [Гачев, Г[еоргий] Д[митриевич]. Содержательность художественных форм. (Эпос. Лирика. Театр). Просвещение, 1968.

Glotova, Ye.Yu. «Khudozhestvennyy politicheskiy diskurs i kriterii yegoopredeleniya». Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena, № 73, 2008, ss. 154-158 [Глотова, Е.Ю. «Художественный политический дискурс и критерии его определения». Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, № 73, 2008, cс. 154-158].

«Guzel’ Yakhina o svoyey knige „Zuleykha otkryvayet glaza”, babushke i stsenariyakh». Afisha Daily, daily.afisha.ru/brain/613-o-svoej-knige-zulejha-otkryvaet-glaza-babushke-i-scenariyah/. Dostup 20.02.2020. [«Гузель Яхина о своей книге „Зулейха открывает глаза”, бабушке и сценариях». Афиша Daily, daily.afisha.ru/brain/613-o-svoej-knige-zulejha-otkryvaet-glaza-babushke-i-scenariyah/. Доступ 20.02.2020].

Khalizev, Valentin. Teoriya literatury. Vysshaya shkola, 1999, www.rulit.me/books/teoriya-literatury-read-6298-1.html. Dostup 20.02.2020. [Хализев, Валентин. Теория литературы. Высшая школа, 1999, www.rulit.me/books/teoriya-literatury-read-6298-1.html. Доступ 20.02.2020]

Kostyukevich, Yelena. «Na vsyu glubinu». Guzel’ Yakhina. Deti moi. AST, 2018 [Костюкевич, Елена. «На всю глубину». Гузель Яхина. Дети мои. АСТ, 2018].

Leyderman, Naum. Teoriya zhanra. Issledovaniya i razbory. Ural’skiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet, 2010 [Лейдерман, Наум. Теория жанра. Исследования и разборы. Уральский государственный педагогический университет, 2010].

Paducheva, Yelena. Semanticheskiye issledovaniya: Semantika vremeni i vida v russkom yazyke. Semantika narrativa. Yazyki slavyanskoy kul’tury, 2010 [Падучева, Елена. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. Языки славянской культуры, 2010]

Pavlova, Nadezhda. «Poetika vizual’nosti v romane G. Yakhinoy „Deti moi”: k voprosu o fenomene literaturnogo uspekha». Kul’tura i tekst, no. 3 (34), 2018, ss. 52-66 [Павлова, Надежда. «Поэтика визуальности в романе Г. Яхиной „Дети мои”: к вопросу о феномене литературного успеха». Культура и текст, № 3 (34), 2018, cc. 52-66].

Savkina, Irina, i Rozenkhol’m Ar’ya. «„Sekret yeyë uspekha”: razmyshleniya o romane Guzel’ Yakhinoy „Zuleykha otkryvayet glaza”». Labirint. Zhurnal sotsial’no-gumanitarnykh issledovaniy, no. 3-4, 2016, ss. 22-25 [Савкина, Ирина, и Розенхольм Арья. « „Секрет её успеха”: размышления о романе Гузель Яхиной „Зулейха открывает глаза”». Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований, № 3-4, 2016, cc. 22-25].

Shmidt, Vol’f. Narratologiya. Yazyki slavyanskoy kul’tury, 2003 [Шмидт, Вольф. Нарратология. Языки славянской культуры, 2003].

Sovremennaya russkaya literatura. 1900-ye gg. – nachalo XXI v., red. S. Timina, V. Vasil’yev, O. Voronina i dr., Akademiya, Filologicheskiy fakul’tet SPBGU, 2005 [Современная русская литература.1900-е гг. – начало XXI в., ред. С[ветлана Ивановна] Тимина, В[ладимир Ефимович] Васильев, О[льга Юрьевна] Воронина и др., Академия, Филологический факультет СПбГУ, 2005].

Teoriya literaturnykh zhanrov, red. N[atan] D[avidovich] Tamarchenko, Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2012 [Теория литературных жанров, ред. Н[атан] Д[авидович] Тамарченко, Издательский центр «Академия», 2012].

Teoriya literatury. Osnovnyye problemy v istoricheskom osveshchenii. Obraz, metod, kharakter, red. G[rigoriy] L[’vovich Abramovich] i dr., t. I-III, Izdatel’stvo AN SSSR, 1962-1965 [Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер, ред. Григорий Львович Абрамович и др., т. I-III, Издательство АН СССР, 1962-1965].

Yakhina, Guzel’. Zuleykha otkryvayet glaza. AST, 2015 [Яхина, Гузель. Зулейха открывает глаза. АСТ, 2015].

Published
2021-08-11
Section
Articles