Onymic Strategies of Polish Design, or What Things Tell Us and How

Keywords: onomastics, proper names, chrematonymy, contemporary culture, design

Abstract

This article deals with issues related to the giving of proper names by designers of objects. Briefly discussing the history of Polish (and global) design and recalling the names of contemporary projects, the author points out the basic research problems, such as the issue of the individuality and seriality of projects and their names, the functions of chrematonyms (aesthetic and pragmatic), and onymic strategies. The description uses the findings of cultural theorists, art historians and onomastics researchers. An additional, interpretative context is provided by issues from the field of ‘thing studies’.

References

Banaś, Barbara. „Księżyc w kredensie. Kilka refleksji na temat dizajnu lat 60. i 70. XX wieku”. Quart. Lem. Numer specjalny 3-4 (37-38), 2015, ss. 235-245.

Breza, Edward. „Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy)”. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. Ewa Rzetelska-Feleszko, Instytut Języka Polskiego PAN,1998, ss. 343-361.

Domańska, Ewa. Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, 2006.

Dróżdż, Karolina. „Numer 14.” magazif.com/design/numer-14. Dostęp 18.09.2021.

Flisykowska, Marta. Design for the future. Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2019.

Gałkowski, Artur. Chrematonimy w funkcji kulturowo użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

Gałkowski, Artur. „Chrematonimia w kulturze współczesnej”. Onomastica nr 61, 2017, ss. 55-71.

Głutkowska-Polniak, Alicja. Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

Historia designu, red. Elizabeth Wihide, tłum. Anna Cichowicz i Dorota Skalska-Stefańska, Wydawnictwo ARKADY, 2020.

Kolekcja siedzisk modułowych Bouli. Studium przypadku. Wzornictwo. Biznes. Zysk. projekt-wbz.com.pl/a/156,kolekcja-siedzisk-modulowych-bouli-studium-przypadku. Dostęp 18.09. 2021.

Kosyl, Czesław. „Chrematonimy”. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wiedza o Kulturze, 1993, s. 439-444.

Kozina, Irma. Polski design. Wydawnictwo SBM, 2015.

Krajewski, Marek. Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013.

Magda-Czekaj, Małgorzata. „Tytuły polskich dzieł malarskich (1856-1927)”. Munuscula linguistica in honorem Aleksandrae Cieślikowa oblata, red. Kazimierz Rymut, Instytut Języka Polskiego PAN, 2006, ss. 275-287.

Mikołajczak, Aleksander, i Patryk Borowiak. Design saszetki z cukrem. O komunikowaniu się z rzeczami, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

„Must Have 2016”. Wzornictwo. Biznes. Zysk, projekt-wbz.com.pl/a/245,must-have-2016. Dostęp 18.09.2021.

Narodowy Korpus Języka Polskiego. nkjp.pl/poliqarp/. Dostęp 18.09.2021.

Niemierowicz, Hanna. Społeczny Dizajn. Seria terapeutycznych książek kucharskich dla dzieci. Rozprawa doktorska, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, 2018, www.asp. lodz.pl/ images/ dzialalnosc-naukowa/stopnie-tytuly/przewody-doktorskie/niemierowicz-hanna/190523-praca-hanna- niemierowicz.pdf. Dostęp 15. 02. 2021.

Rejter, Artur. „Nazwy własne w literaturze a pamięć kulturowa”. Nazwy własne w kon/tekstach kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 21-28.

Rejter, Artur. „Onimia w służbie płci. Tytuły dzieł sztuki kobiecej”. Nazwy własne w kon/tekstach kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss.169-182.

Rosińska, Monika. Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności. Universitas, 2020.

Rutkowski, Mariusz. „Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu”. Onomastica, nr 48, 2003, ss. 239-254.

Rutkowski, Mariusz. Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, 2012.

Skowronek, Katarzyna. „Nazwy własne jako symptomy kultury (na przykładzie tytułów poradników autoterapeutycznych)”. Onomastica nr 60, 2016, ss. 47-67.

Sudjic, Deyan. Język rzeczy. Tłum. Adam Puchejda. Karakter, 2013.

„10/960”. augustdesignstudio.pl/portfolio/10960. Dostęp 18.09.2021.

Published
2022-07-27
Section
Articles