A Saint in the Media. John Paul II in Contemporary Poetry

Keywords: John Paul II, poetry, media, Roman Bąk, Tadeusz Dąbrowski

Abstract

John Paul II is not only a writer, but also an extremely popular hero of contemporary literary works. Some poets interestingly problematise the issue of the presence of the Pope’s figure in the media. Tadeusz Dąbrowski’s poem transfers our attention from a single television frame to a reflection on the role of the media in our digital world. In contrast, the lyrics of Roman Bąk first contain a caricatured image of the media and show the Pope-prophet and mystic in the second part of his diptych.

References

Babuchowski, Szymon. „Milion obrazów papieża”. Gość Niedzielny, nr 41, 2008, ss. 67–67.

Ballardini, Bruno. Jezus i biel stanie się jeszcze bielsza. Jak Kościół wymyślił marketing. Tłum. Michał Oleksiak, WAB, 2008.

Bąk, Roman. Którzy by mogli powiedzieć. Inicjatywa Wydawnicza T.F.C., 1991.

Dąbrowski, Tadeusz. „***[Papieżowi ślina kapie]”. Studium, 2–3, 2004, ss. 30–30.

Godzic, Wiesław. Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Universitas, 1996. Ikonowicz, Mirosław. „Papież medialny”. Przegląd Tygodniowy, 21, 1997, ss. 12–13.

Jarecka, Urszula. „Świeckie «Anioły». Wyobrażenia para-anielskie w kulturze popularnej”. Religijność w dobie popkultury, red. Tomasz Chachulski, Jerzy Snopek, Magdalena Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, 2014, ss. 146–172.

Kłoskowska, Alina. Kultura masowa. PWN, 2005.

Kosmanowa, Bogumiła. Media dawne i współczesne. Wydawnictwo UAM, 2008.

Kowalski, Piotr. Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów mistyfikacji. Wydawnictwo UJ, 2004.

Krajewski, Marek. Kultury kultury popularnej. Wydawnictwo UAM, 2003.

Krzan, Katarzyna. Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej. WAiP, 2000.

Kudyba, Wojciech. „Lekkość, uwieranie”. Twórczość, nr 11, 2006, ss. 134.

Kudyba, Wojciech. „Postać Jana Pawła II we współczesnej poezji polskiej”. Promieniowanie świętości. Jan Paweł II a literatura, red. Krzysztof Dybciak, Civitas Christiana, 2011, ss.111–120.

Mazur, Krzysztof. „Tak, zabiliśmy Proroka. Jak odrzuciliśmy nauczanie Jan Pawła II”. Pressje, 2011, ss. 18–27.

Morawiec, Arkadiusz. „Ślicznotka Hauptsturmführera Mengelego. O krytycznej powieści Zyty Rudzkiej”. Er(r)go, nr 14, 2007, ss. 87–99.

Pasteureau, Michel. L’Ours. Histoire d`un roi déchu. Seuil, 2007.

Plucińska, Dorota. „Hagiografia we współczesnej kulturze popularnej: Jan Paweł II w konwencji humorystyczno-anegdotycznej”. Religijność w dobie popkultury, red. Tomasz Chachulski, Jerzy Snopek, Magdalena Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, 2014, ss. 211–229,

Politi, Marco. Papa Wojtyła. Pożegnanie. Tłum. Jarosław Mikołajewski. Wydawnictwo Literackie, 2008. Rabizo-Birek, Małgorzata. „Wyobraźnia religijna w najnowszej poezji polskiej”. Tygiel Kultury, nr 1/3, 2006, ss. 82–92.

Sinkowski, Adrian. „Literatura która przywraca wzrok”. Idziemy, nr 36, 2009, ss. 42–42. Skórczewski, Dariusz. „Hegemon jako idol. Zachód jako hegemon wyobrażony”. Idol w kulturze, red. Edward Fiała i in., Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 93–127.

Śliwiński, Piotr. „Asystent Boga?”. Tygodnik Powszechny, nr 40, 2009, ss. 48–48.

Witek, Halina. „Konsument sacrum. Wokół kaplicy św. Barbary w Silesia City Center”. Religijność w dobie popkultury, red. Tomasz Chachulski, Jerzy Snopek, Magdalena Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, 2014, ss. 106–115.

Wołpiuk, Kazimierz. „Jan Paweł II – papież komunikacji i historycznego przełomu”. Studia Teologiczne, nr 27, 2009, ss. 169–186.

Gabiś, Tadeusz. „Jan Paweł II, czyli o papiestwie w dobie masowych mediów”, www.tomaszgabis.pl/2020/01/03/jan-pawel-ii-czyli-o-papiestwie-w-dobie-masowych-mediow/. Dostęp 15.04.2020.

Kaczmarczyk-Gwóźdź, Bożena. „Od niedźwiedzia do misia zabawki: w stronę gadżetu popkultury”, journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/459544.pdf. Dostęp 17.04.2020.

Published
2020-12-28