A Rhapsodian at the Pulpit? John Paul II at Victory Square in Warsaw and the Premises of Mieczysław Kotlarczyk’s Rhapsody Theatre

Keywords: John Paul II, homily in Victory Square, Mieczysław Kotlarczyk, rhapsodian, Rhapsodic Theatre

Abstract

This article discusses John Paul II’s speech at Victory Square in Warsaw on 2 June 1979, during the Pope’s first pilgrimage to Poland. The subject of the research is the question of whether the Pope, when presenting his homily, used his experience and skills gained in Mieczysław Kotlarczyk’s Rhapsody Theatre and whether he was a rhapsodian himself. The first part of the article describes the Rhapsody Theatre’s ideological assumptions, while the second presents the way the homily by Pope John Paul II was delivered, and, finally, the third part shows which parts of the papal speech coincided with Kotlarczyk’s artistic programme. Finding these similarities allows us to say that John Paul II was indeed a rhapsodian, i.e. a minister of the word.

References

Dziedzic, Stanisław. „Adept sztuki teatralnej”. Jan Paweł II człowiek kultury, red. Katarzyna Flader i Witold Kawecki, Dom Wydawniczy Rafael, 2008, ss. 71–90.

Flader-Rzeszowska, Katarzyna. „Sztuka żywego słowa”, encyklopediateatru.pl/hasla/152/sztuka-zywego-slowa. Dostęp 01.05.2019.

Jan Paweł II. Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia, homilie. Znak, 2010.

Jankosz, Magdalena. „Rola gestów narracyjnych w publicznych wystąpieniach Jana Pawła II na podstawie wybranych przemówień podczas I pielgrzymki do Polski”. Horyzonty Wychowania, nr 45, 2019, ss.121–131.

Jankosz, Magdalena, „Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do Polski”. Polonia Sacra, nr 50, 2018, ss. 183–194.

Jankosz, Magdalena, Wiesław Przyczyna. „Forma, język i styl homilii ojca Adama Szustaka, księdza Piotra Pawlukiewicza i arcybiskupa Grzegorza Rysia”. Stylistyka [w druku].

Kosiński, Dariusz. „Performer. Jan Paweł II i polski teatr przemiany”. Więź, nr 10, 2008, labo-old.wiez.pl/teksty-korepetycje.php?_performer_jan_pawel_ii_i_polski_teatr_przemiany. Dostęp 01.05.2019.

Kotlarczyk, Mieczysław. Sztuka żywego słowa. Fundacja Teatru Religijnego i Przyjaciół Teatru Rapsodycznego, 1975.

Michałowska, Danuta. „Aktor”. Jan Paweł II człowiek kultury, red. Katarzyna Flader i Witold Kawecki, Dom Wydawniczy Rafael, 2008, ss. 91–100.

Oszajca, Wacław. „Monodram liturgiczny”. Twórczość Karola Wojtyły, red. Zbigniew W. Solski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998, s. 27–39.

Popiel, Jacek. Los artysty w czasach zniewolenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Popiel, Jacek. „Krytyk teatralny”. Jan Paweł II człowiek kultury, red. Katarzyna Flader i Witold Kawecki, Dom Wydawniczy Rafael, 2008, ss. 121–143.

Przyczyna, Wiesław. „Kazanie jako słowo Boże”. Fenomen kazania, red. Wiesław Przyczyna. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 1994, ss. 48–66.

Przyczyna, Wiesław, i Aneta Załazińska. „Paralingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży”. Mówi się, czyli o mowie i wymowności Polaków, red. Ewa Kołodziejek i Agnieszka Choduń, Materiały IX Forum Kultury Słowa, Volumina.pl, 2016, ss. 127–137.

Sobór Watykański II. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Pallottinum, 1967. Sokół, Lech. „Orator”. Jan Paweł II człowiek kultury, red. Katarzyna Flader i Witold Kawecki, Dom Wydawniczy Rafael, 2008, ss. 163–180.

Published
2020-12-28