Karol Wojtyła and Emil Zegadłowicz – Similar or Different?

Keywords: Karol Wojtyła, Emil Zegadłowicz, theatre of the first half of the 20th century, religious theatre and drama

Abstract

This article is a comparative study of the concept of the theatre of Karol Wojtyła and Emil Zegadłowicz. Although many works have been devoted to the youthful literary output and theatrical activity of Wojtyła, the themes of theatre studies have still not yet been fully analysed. Therefore, it would seem to be important to research those sources from which both artists drew, those that shaped their poetic sensitivity, their concept of man and their concept of the world as externalised in the structure of the dramatic works, inscribed in their theatrical thought and in their views on the mission of art and the actor. An attempt to compare the compositions of Zegadłowicz’s and Wojtyła’s early plays points to the common roots of the perception of the role of theatre and a model of dramaturgy arising from traditional, mystery-morality plays. Similar trends and areas of artistic penetration, the comprehension of the aesthetic canons of art and the value of regional culture are also visible, while the world-views and creativity of both artists are separate.

References

Burghardt, Marta. Wadowickie korzenie Karola Wojtyły. Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, 2013.

Ciechowicz, Jan. „Reduta słowa. Dogmat i świętość w Teatrze Rapsodycznym”. Dramat i teatr religijny w Polsce, red. Irena Sławińska i Wojciech Kaczmarek, Towarzystwo Naukowe KUL, 1991, ss. 387–400.

Ciechowicz, Jan. „Światopogląd teatralny Karola Wojtyły”. Jan Ciechowicz. Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992, ss. 114–128.

Dziedzic, Stanisław. „Emil Zegadłowicz i Karol Wojtyła. Obszary wspólnych fascynacji i pola odrębnych rozstrzygnięć”. Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. Henryk Czubała, Krzysztof Kłosiński, Krystyna Latawiec i Włodzimierz Próchnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 93–113.

Jan Paweł II. Wstańcie, chodźmy! Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004.

Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. Adam Boniecki, Znak, 1983.

„Listy Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka z okresu wojny i okupacji”. Dzieła literackie i teatralne, t. 1: Juwenilia (1938–1946), red. Jacek Popiel i in., Znak, 2019, ss. 343–365.

Miciński, Tadeusz. „Teatr świątynia”. Słowo Polskie, nr 207, 1905, ss. 1–2.

Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia, red. Juliusz Kydryński, Oficyna Cracovia, 1990.

Olszewska, Maria Jolanta. „Ballady misteryjne Emila Zegadłowicza”. Maria Jolanta Olszewska. „Tragedia chłopska”. Od W.L. Anczyca do K.H. Rostworowskiego. Tematyka – kompozycja – idee. Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, ss. 298–323.

Podstawka, Anna. „Sacrum w dramaturgii Emila Zegadłowicza”. Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918–1945, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa i Lech Giemza, Towarzystwo Naukowe KUL, 2010, ss. 251–270.

Podstawka, Anna. „»Uświęcać pospolitość« – Emila Zegadłowicza koncepcja teatru”. W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk, Norbertinum, 2007, ss. 57–75.

Popiel, Jacek. „Teatr w biografii Karola Wojtyły”. Jacek Popiel. Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941–1967. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, ss. 247–292.

Studencki, Władysław. Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1962.

Studnicki, Gustaw. Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, 1991.

Wojtyła, Karol. „Do sonetów!”. Dzieła literackie i teatralne, t. 1: Juwenilia (1938–1946), red. Jacek Popiel i in., Znak, 2019, ss. 61–62.

Wojtyła, Karol. „Hiob. Drama ze Starego Testamentu”. Dzieła literackie i teatralne, t. 1: Juwenilia (1938–1946), red. Jacek Popiel i in., Znak, 2019, ss. 113–175.

Wojtyła, Karol. „Jeremiasz. Drama narodowe we trzech działach”. Dzieła literackie i teatralne, t. 1: Juwenilia (1938–1946), red. Jacek Popiel i in., Znak, 2019, ss. 177–245.

Wójcik, Mirosław. Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005.

Zegadłowicz, Emil. Aktor wieczny. Rolnicza Drukarnia Nakładowa i Księgarnia Nakładowa, 1929.

Zegadłowicz, Emil. „Betsaba. Dramat w trzech aktach z epilogiem”. Emil Zegadłowicz. Dramaty, t. 2, Wydawnictwo Drukarni Nakładowej Józefa Kawalera, 1932, ss. 131–250.

Zegadłowicz, Emil. „Czyn Wyspiańskiego. Przemówienie wygłoszone 27 listopada 1927 roku na akademii w Teatrze Polskim w Poznaniu w dwudziestą rocznicę śmierci Wyspiańskiego”. Emil Zegadłowicz. W obliczu gór i kulis. Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka w Poznaniu, 1927, ss. 153–168.

Zegadłowicz, Emil. „Lampka oliwna. Tragedia w trzech aktach”. Emil Zegadłowicz. Dramaty, t. 1, Wydawnictwo Drukarni Nakładowej Józefa Kawalera, 1932, ss. 123–205.

Zegadłowicz, Emil. „Na otwarcie Teatru Polskiego”. Dziennik Poznański, nr 227, 1928, s. 2.

Zegadłowicz, Emil. „Nawiedzeni. Misterium balladowe w trzech aktach”. Emil Zegadłowicz. Dramaty, t. 1, Wydawnictwo Drukarni Nakładowej Józefa Kawalera, 1932, ss. 5–122.

Zegadłowicz, Emil. „Noc czerwcowa MCMXXVII”. Emil Zegadłowicz. W obliczu gór i kulis. Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka w Poznaniu, 1927, ss. 25–33.

Zegadłowicz, Emil. „O kształtowaniu się idei. Odczyt wygłoszony w Kole Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego 12 maja 1927 roku”. Emil Zegadłowicz. W obliczu gór i kulis. Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka w Poznaniu, 1927, ss. 35–91.

Zegadłowicz, Emil. „O Legionie czartakowskim. Przedmowa do rocznika „Czartaka” zboru poetów w Beskidzie na rok 1928, wygłoszona na wieczorze czartakowskim urządzonym staraniem Koła Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego dnia 14 listopada 1927 roku”. Emil Zegadłowicz. W obliczu gór i kulis. Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka w Poznaniu, 1927, ss. 177–187.

Zegadłowicz, Emil. Pokój dziecinny. Dramat. Biblioteka Gorzeńska, 1936.

Zegadłowicz, Emil. „Polski Faust i polski teatr. Odczyt wygłoszony w Kole Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego dnia 14 maja 1927 roku”. Emil Zegadłowicz. W obliczu gór i kulis. Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka w Poznaniu, 1927, ss. 93–123.

Zegadłowicz, Emil. Powsinogi beskidzkie. Drukarnia Franciszka Foltina, 1924.

Zegadłowicz, Emil. „W obliczu gór i kulis. Z listów do przyjaciół”. Emil Zegadłowicz. W obliczu gór i kulis. Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka w Poznaniu, 1927, ss. 3–15.

Published
2020-12-28