Karol Wojtyła – the Theatre of the Person

Keywords: person, personalism, Thomism, phenomenology, Theatrum Dei

Abstract

According to Karol Wojtyła’s personalism, a person is both a subject and a relationship. A person is a relational being whose body predisposes him or her to engage in dialogue. The meeting of people, and their relationships as a result of this event, lie at the core of theatre. In his personalistic theatre, Wojtyła created a bridge between Thomism and Phenomenology, exploring the human person as an actor. In Our God’s Brother (Brat naszego Boga, 1945–1950), Wojtyła attempts to “penetrate man,” so as to be able to arrive at the sources of his humanity. What allows one to penetrate man’s nature is the revelation of the relationship between his “I,” understood as the subject which comes to know, and the “you” of the other, recognised in personal experience as a second “I.” The originality of Wojtyła’s drama is contained in its literary and theatrical nature, but its full sense is only revealed in the perspective of Theatrum Dei (especially in Wojtyła’s dramatic trilogy: Our God’s Brother – Brat naszego Boga; In front of the Jeweller’s Shop – Przed sklepem jubilera, 1960; The Radiance of Fatherhood – Promieniowanie ojcostwa, 1967). We could call Wojtyła’s drama of the inner Self the Theatre of the Person.

References

Buttiglione, Rocco. Myśl Karola Wojtyły. Przeł. Jarosław Marecki. Wyd. 2, Instytut Jana Pawła II KUL, 2010.

Ciechowicz, Jan. „Światopogląd teatralny Karola Wojtyły”. Jan Ciechowicz. Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992, ss. 114–128.

Dybciak, Krzysztof. „«Myślę… o tym, co sercem tropię». O twórczości literackiej Karola Wojtyły”. Więź, 5, 1979, ss. 88–103.

Gacka, Bogumił. „Metoda personacji Johna H. Newmana”. Zeszyty Naukowe KUL, 36, nr 1–4, 1993, ss. 57–70.

Karol Wojtyła / Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Kołodziejska, Anna. Karol Wojtyła – dramaturg. Twórczość dramatyczna oraz związki Karola Wojtyły z Teatrem Rapsodycznym. Centrum Myśli Jana Pawła II, 2015.

Komorowska, Agnieszka. „Wokół dramatu Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa. Zagadnienia edytorskie”. Sztuka Edycji, 1–2, 2014, ss.115–122.

Kurnik, Agnieszka. „Odkrywanie świętości. Brat naszego Boga Karola Wojtyły”. Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006, ss. 387–395.

Machniak, Jan. Święty brat Albert Chmielowski w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2013.

Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława. „Brat naszego Boga Karola Wojtyły na tle literackich kreacji postaci Adama Chmielowskiego”. Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, red. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, ss. 321–347.

Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława. „O obrazie, podobieństwie i udziale w widzeniu, czyli sztuka według Karola Wojtyły”. Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą [Londyn], t. 6, 2015, ss. 183–188.

Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. Krzysztof Dybciak, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019.

Popiel, Jacek. „Teatr w biografii Karola Wojtyły”. Jacek Popiel. Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941–1967. Wydawnictwo UJ, 2006, ss. 247–292.

Popiel, Jacek. „Wprowadzenie”. Dzieła literackie i teatralne, t. 1: Juwenilia (1938–1946), red. Jacek Popiel i in., Znak, 2019.

Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Zofia Zarębianka i Jan Machniak, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006.

Sawicki, Stefan. „Trylogia dramatyczna Karola Wojtyły”. Dramat i teatr religijny w Polsce, red. Irena Sławińska i Wojciech Kaczmarek, TN KUL, 1991, ss. 447–456.

Taborski, Bolesław. Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. RW KUL, 1989. Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Znak, 2001.

Waligóra, Jerzy. Młodopolski „dramat wewnętrzny”. Przejawy podmiotowości i subiektywizacji w wybranych utworach dramatycznych. WN Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2004.

Published
2020-12-28