Commentaries on Moniuszko Research

  • Stanisław Dąbek
Keywords: Stanisław Moniuszko, votive music, symbolic votive attributes narrative, poem Beniowski, parody, religious solo song

Abstract

This article consists of three commentaries. The first concerns the recognition of Stanisław Moniuszko’s Litanies of Ostra Brama as “votive music”. These Litanies meet the criteria of having, amongst other things, a title to the piece, the intentions of the composer, a liturgical function and a symbolical votive attribute, namely the introduction of a new invocation titled Sancta Mater, which undoubtedly refers to the Mother of Mercy of Ostra Brama, to the text of the Litany of the Blessed Virgin Mary. Another commentary draws attention to the parody contained in the narrative poem Beniowski by Juliusz Słowacki, taken from the text of the poem Do Ciebie, Panie/To You, Lord by Jozef Bohdan Zaleski. The author discusses Moniuszko’s religious solo song, which was specially composed for this text. The article ends with a short commentary related to current research on Moniuszko and the basis for further research.

Author Biography

Stanisław Dąbek

Prof. Dr. habil. Stanisław Dąbek—retired professor, The Fryderyk Chopin University of Music, Poland

References

Bebak, Marek. „Homo religiosus. Twórczość religijna Stanisława Moniuszki w kontekście jego postawy życiowej i wobec dziewiętnastowiecznego kryzysu muzyki kościelnej”. Życie – twórczość – konteksty. Eseje o Stanisławie Moniuszce, red. Magdalena Dziadek, Narodowe Centrum Kultury, 2019, ss. 143-169.

Dąbek, Stanisław. „Offertorium „Deus meus, ne in furore tuo” (ps. 38) z Mszy Des- dur Stanisława Moniuszki w kontekście pobożności okresu romantyzmu”. Additamenta Musicologica Lublinensia, nr 1, 2005, ss. 57-67.

Dąbek, Stanisław. Twórczość litanijna Stanisława Moniuszki i jej konteksty. Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2011.

Dąbek, Stanisław. „Nowa metodologia, nowe spojrzenie na Litanie Ostrobramskie Stanisława Moniuszki”. Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Brożek [i in.], Wydawnictwo Naukowe Semper, 2016, ss. 398-402.

Dąbek, Stanisław. „Missa de Lisieux Feliksa Nowowiejskiego – wotum ku czci św. Teresy”. [artykuł przyjęty do druku w pracy zbiorowej, red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego]

Dąbek, Stanisław. „Muzyka kościelna Stanisława Moniuszki: gatunek – typologia – funkcja – aksjologia”. [artykuł przyjęty do druku w pracy zbiorowej, red. Marcin Gmys]

Dąbek, Stanisław. „»Tekst« a »słowo« w formach muzyki kościelnej Stanisława Moniuszki. Zarys metodologii i założenia analizy.” [artykuł przyjęty do druku w pracy zbiorowej, red. Alicja Gronau, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina]

Dziadek, Magdalena. „Lirnik wioskowy kontra wieszcz”. Silesia, nr 159, 2019, ss. 1-2.

Gabryś, Ryszard. Religijna pieśń solowa w twórczości kompozytorów polskich XIX wieku. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 1998.

Grzędzielska, Maria. „Tęcza siedmiostrunna. Józef Bohdan Zaleski – Cyprian Norwid”. Studia Norwidiana, nr 3-4, 1985-1986, ss. 85-115.

Krzyżanowski, Julian i Czesław Hernas. Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, ss. 665-666.

Nyemahay, Svyatlana Mikalayewna. „Vostrabramskaya litaniya Yuzafa Dashchynskaha – pomnik relihiynay muzyki Byelarusi chasow pyeradramantyzma.” Vyestsi Byelaruskay dzyarzhawnay akademii muzyki, nr 17, 2010, ss. 20-29 [Немагай, Святлана Мікалаеўна. „Вострабрамская літанія Юзафа Дашчынскага – помнік рэлігійнай музыкі Беларусі часоў перадрамантызма”. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, №17, 2010, cc. 20-29].

Nemogay, Svetlana. „Ostrobramskaya litaniya Yuzefa Deshchinskogo – predromanticheskaya predshestvennitsa litaniy S. Monyushko.” Menotyra, t. 20, nr 3, 2013, ss. 185-206 [Немогай, Светлана. „Остробрамская литания Юзэфа Дещинского – предромантическая предшественница литаний С. Монюшко”. Menotyra, t. 20, nr 3, 2013, ss. 185-206].

Rudziński, Witold. „Twórczość maryjna Stanisława Moniuszki”. Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków, t. 1, red. Teofil Herrmann, Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego, 1995, ss. 151-174.

Starnawski, Jerzy. „Motywy maryjne w twórczości Słowackiego”. Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków, t. 1, red. Teofil Herrmann, Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego, 1995, ss. 135-150.

Stelmaszczyk-Świontek, Barbara. „O poezji Bohdana Zaleskiego z lat emigracji: tradycja sentymentalna w romantyzmie polskim”. Pamiętnik Literacki, nr 3, 1981, ss. 107-148.

Walicki, Aleksander. Stanisław Moniuszko. Warszawa, [Skład główny] Gebethnera i Wolffa, 1873.

Weber, Bożena. Chopin. Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003.

Published
2020-12-23
Section
Varia