Has Everything about Translating Literature Been Explained?

(rev.: Piotr Sulikowski, Emil Lesner, in collaboration with Artur Kubacki and Monika Płużyczka, Stilum vertas. Podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii z ćwiczeniami [Textbook for Learning Literary Translation for Students of Neophilology with Exercises])

References

Nowicka-Jeżowa, Alina, i Danuta Knysz-Tomaszewska. Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Barańczak, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Wydawnictwo a5, 1992.

Jarniewicz, Jerzy. Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Znak, 2012.

Kozak, Jolanta. Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Lipiński, Krzysztof. Mity przekładoznawstwa. Egis, 2004.

Słownik Języka Polskiego PWN. Zasady pisowni, sjp.pwn.pl/zasady/;629516. Dostęp 24. 10.2019.

Published
2020-12-22
Section
Reviews