Network Orientation in the Discourse of the Didactics of Teaching

Keywords: discourse of the didactics of teaching, innovations in the didactics of teaching, digital natives, network orientation, disguise technique

Abstract

This article is devoted to the study of network orientation as an innovative method of teaching a foreign language, which is used in the didactics of teaching. Network orientation and clip thinking are characteristic features of the new generation of students who are referred to as “digital natives”. This article provides a definition of the discourse in the didactics of teaching and network orientation. It also enumerates the constitutive elements of network orientation. The article draws attention to the fact that network orientation as an innovation in the discourse of the didactics of teaching is based on introducing certain changes in the organisation and act of teaching in order to modernise glottodidactics discourse.

References

Aver’yanov, Gennadiy. «Matritsa OFFLINE» [Аверьянов, Геннадий. «Матрица OFFLINE»], 2015. Высшая школа методологии, www.vshm.science/blog/ggaver yanov/288. Accessed/ Доступ 30.09.2020.

Castells, Manuel. Społeczeństwo sieci. Tłum. Mirosława Marody, Kamila Pawluś, Janusz Stawiński & Sebastian Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Dijk van, Teun. “Badania nad dyskursem”. Dyskurs jako struktura i proces, red. Teun van Dijk, tłum. Grzegorz Grochowski; red. nauk. wyd. pol. Teresa Dobrzyńska, wybór tekstów Grzegorz Grochowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, ss. 9-44.

Ditkhelm, Gerd. Upravleniye proyektami. Tom 1: Osnovy. «Biznes-pressa», 2004 [Дитхелм, Герд. Управление проектами. Том 1: Основы. «Бизнес-пресса», 2004].

Dudel, Barbara, Marta Kowalczuk-Walędziak, Katarzyna Maria Łogwiniuk, Katarzyna Szorc i Urszula Wróblewska. Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej (na przykładzie województwa podlaskiego). FCTWiISP, 2014.

Filiciak, Mirosław, Michał Danielewicz, Mateusz Halawa, Paweł Mazurek, Agata Nowotny. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. SWPS, 2010.

Gajda, Stanisław. «Szkolna edukacja językowa na tle współczesnej sytuacji lingwoedukacyjnej». Uczeń w świecie języka i tekstów, red. Jolanta Nocoń & Elżbieta Łucka-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, ss. 19-26.

Grzmil-Tylutki, Halina. Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia. Tendencje. Perspektywy. Universitas, 2010.

Ikhsangaliyeva, Gul’nara, & Zhanna Nurzhanova. «Innovatsionnyye trendy v metodike prepodavaniya RKI», 2014 [Ихсангалиева, Гульнара, и Жанна Нуржанова. «Инновационные тренды в методике преподавания РКИ”, 2014], pps.kaznu.kz/2/Main/FileShow2/14391/38/3/9/0. Accessed/Доступ 30.09.2020.

Karwatowska, Małgorzata, & Beata Jarosz. «E-learning a blended learning w edukacji polonistycznej. Korzyści i ograniczenia». Edukacja a nowe media, red. Małgorzata Latoch- Zielińska, Iwona Morawska i Małgorzata Potent-Ambroziewicz. Wydawnictwo UMCS, 2015, ss. 49-62.

Kashina, Yelena. Traditsii i innovatsii v metodike prepodavaniya inostrannogo yazyka. «Univers-grupp», 2006 [Кашина, Елена. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка. «Универс-групп», 2006].

Kreft, Jan. «Społeczeństwo informacyjne – podejście krytyczne». Ekonomiczne Problemy Usług, № 88, 2012, ss. 754-762.

Krupennikova, Leyla, & Vladimir Kurbatov. «Virtual’naya lichnost’: Net-myshleniye, setevoy psikhotip, Internet-fobii». Inzhenernyy vestnik Dona, № 3 (30), 2014 [Крупенникова, Лейла, и Владимир Курбатов. «Виртуальная личность: Net-мышление, сетевой психотип, Интернет-фобии”. Инженерный вестник Дона, № 3 (30), 2014].

Latoch-Zielińska, Małgorzata. «Uczeń i nauczyciel w cyfrowym świecie. Możliwości, szanse, ograniczenia». Edukacja a nowe media, red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska & Małgorzata Potent-Ambroziewicz. Wydawnictwo UMCS, 2015, ss. 37-48.

Lysakova, Irina, redaktor. Russkiy yazyk kak inostrannyy: Metodika obucheniya russkomu yazyku. VLADOS [Лысакова, Ирина, редактор. Русский язык как иностранный: Методика обучения русскому языку. ВЛАДОС, 2004].

Łaszyn, Adam. «Szybki puls nowej generacji». Marketing Serwis, № 2, 2000, alert media.pl/baza-wiedzy/czytelnia-pr/szybki-puls-nowej-generacji/. Accessed/Доступ 30.09.2020.

Makarovska, Ol’ga. «Pokoleniye homo clipus i obucheniye russkomu yazyku kak inostrannomu: problemy i resheniya». Vestnik TGPU, № 1 (166), 2016, ss. 123-127 [Макаровска, Ольга. «Поколение homo clipus и обучение русскому языку как иностранному: проблемы и решения”. Вестник ТГПУ, № 1 (166), 2016, сс. 123-127].

Melosik, Zbyszko. «Edukacja, młodzież i kultura współczesna: kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej». Chowanna, vol. 46 (59), t. 1 (9), 2003, ss. 19-37.

Nosova, Snezhana. «Setevoye pokoleniye: ‘Arkhitektory’ ili ‘gerostraty’». Vozdushnyy zamok – Mezhdunarodnyy zhurnal po teorii arkhitektury, vol. 19, № 32, 2014, ss. 47-65 [Носова, Снежана. «Сетевое поколение: ‘Архитекторы’ или ‘геростраты’». Воздушный замок – Международный журнал по теории архитектуры, vol. 19, № 32, 2014, сс. 47-65 ].

Olszewska, Katarzyna. «Innowacje w oświacie». Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, vol. 2, Wydawnictwo PG, 2013, ss. 38-53.

Osipova, Ol’ga. «Realizatsiya printsipov setevogo vzaimodeystviya vusloviyakh nepreryvnogo obrazovaniya». Otechestvennoye obrazovaniye: sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya, red. Sergey Vorovshchikov & Ol’ga Shklyarova. MPGU, 2015, ss. 212-216 [Осипова, Ольга. «Реализация принципов сетевого взаимодействия в условиях непрерывного образования». Отечественное образование: современное состояние и перспективы развития, ред. Сергей Воровщиков и Ольга Шклярова. МПГУ, 2015, сс. 212-216].

Pfeiffer, Waldemar. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Wagros, 2001.

Piekarczyk, Anna, & Kazimierz Zimniewicz. Myślenie sieciowe w teorii i praktyce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.

Piekarczyk, Anna. «Myślenie sieciowe jako główna kompetencja przyszłości». Marketing i rynek, № 5, 2014, ss. 510-515.

Polak, Marcin. «Konektywizm: połącz się, aby się uczyć». Edunews.pl, 2010, edunews.pl/ badania-i-debaty/badania/1068-konektywizm-polacz-sie-aby-sie-uczyc. Accessed/Доступ 30.09.2020.

Ratajczak-Mrozek, Milena. «Istota podejścia sieciowego». Przegląd Organizacji, № 4, 2009 ss. 18-20.

Skudrzyk, Aldona, & Jacek Warchala. «Dyskurs edukacyjny a kompetencja interakcyjna». Polska genologia Lingwistyczna, red. Danuta Ostaszewska & Romuald Cudak. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ss. 273-280.

Spitzer, Manfred. Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Dobra Literatura, 2013.

Such, Renata. «Innowacje pedagogiczne», 2007, Chomikuj.pl, docs4.chomikuj.pl/21739 35636, PL,0,0,Renata-Such---Innowacje-pedagogiczne.pdf. Accessed 30.09.2020.

Tapscott, Don. Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Tłum. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

Wilczyńska, Weronika, & Anna Michońska-Stadnik. Metodologia badań w glottodydaktyce: Wprowadzenie. AVALON, 2010.

Yegorova, Anna. «Setevoye myshleniye: degradatsiya ili progress?». Fundamental’nyye issledovaniya, № 9-12, Izdatel’skiy Dom «Akademiya yestestvoznaniya», 2014, ss. 2626-2629 [Егорова, Анна. «Сетевое мышление: деградация или прогресс?». Фундаментальные исследования, № 9-12, Издательский Дом «Академия Естествознания», 2014, сс. 2626-2629].

Published
2020-12-22
Section
Articles