The Use of Modern Technologies in Promoting the independence of students: Based on the Example of Teaching Formal Rules for the Preparation of Certified Translations Contained in the Sworn Translator’s Code

Keywords: Sworn Translator’s Code, formal guidelines for the preparation of certified translations, student autonomy, modern technologies, translation didactics

Abstract

This paper attempts to undertake a reflection on the validity of teaching the formal guidelines of preparing certified translations during translation classes. The comparative method was used to analyze the legal provisions regarding the profession of a sworn translator in Poland and the manner of conducting the examination for sworn translators, as well as industry documents regarding the preparation of certified translations. The analysis explicitly demonstrated that the knowledge of the formal principles for preparing certified translations is crucial in the context of examinations for sworn translators and preparing certified translations as part of one’s own practice. Furthermore, the author illustrates the method of teaching the formal guidelines for preparing certified translations contained in the Sworn Translator’s Code with the use of modern educational tools, such as Quizlet and Socrative, which represents an alternative to memorization. The author proves that the appropriate use of educational tools during translation classes may support the teaching process at universities and make it more attractive for learners.

References

Biel, Łucja. „Kształcenie tłumaczy prawniczych w Polsce i w Europie: trendy i dobre praktyki”. Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego ‒ współczesne wyzwania, red. Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2016, ss. 9-25.

Cieślik, Bolesław, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak i Jacek Zieliński. Tłumacz przysięgły, status prawny i zawodowy. Translegis, 2018.

Cieślik, Bolesław, Liwiusz Laska i Michał Rojewski, redaktorzy. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Wyd. 2, C.H. Beck, 2014.

Kahoot, kahoot.com/. Dostęp 23.08.2019.

Kaliska, Marta. „Tablety i smartfony: nowe narzędzia glottodydaktyczne”. Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, nr 8, 2013, ss. 54-66. Czasopisma humanistyczne, bazhum.muzhp.pl/media//files/Lingwistyka_Stosowana_Applied_Lingui stics_ Angewandte_Linguistik/Lingwistyka_Stosowana_Applied_Linguistics_Angewandte_Linguistik-r2013-t-n8/Lingwistyka_Stosowana_Applied_Linguistics_Angewandte_Lingui stik-r2013-t-n8-s54-66/Lingwistyka_Stosowana_ Applied_Linguistics_Angewandte_ Linguistik -r2013-t-n8-s54-66.pdf. Dostęp 28.08.2019.

Kierzkowska, Danuta, redaktorka. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2005.

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego. TEPIS. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, tepis.org.pl/wp-content/uploads/Kodeks-zawodowy-t%C5%82umacza-przysi%C4%99g%C5%82ego-2018.pdf. Dostęp 28.08.2019.

Kubacki, Artur. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Wolters Kluwer, 2012.

Kuźniak, Marek. Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. C.H. Beck, 2013.

LearningApps.org, learningapps.org/createApp.php. Dostęp 22.08.2019.

Pixabay [darmowa wyszukiwarka obrazów], pixabay.com/pl/. Dostęp 28.08.2019.

„Ponad 50 nowych tłumaczy przysięgłych”. Ministerstwo Sprawiedliwości, www.gov.pl/web/ sprawiedliwosc/ponad-50-nowych-tlumaczy-przysieglych. Dostęp 13.08.2019.

Quizlet, quizlet.com/pl/mission. Dostęp 23.08.2019.

Quizziz, www.glob.org.pl/quizziz/. Dostęp 22.08.2019.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego. Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 124.

Socrative, www.socrative.com/. Dostęp 23.08.2019.

Szerszeń, Paweł. „Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych”. Uniwersytet Warszawski – Portal, portal.uw.edu.pl/documents7732735/0/SN+15+Pawe%C5%82%20Szersze%C5%84%20-+Platformy+%28 glotto%29 dydaktyczne.pdf. Dostęp 28.08.2019.

TEPIS. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, tepis.org.pl. Dostęp 28.08.2019.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1326.

„Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych. Ministerstwo Sprawiedliwości, www.gov.pl/web/spra wiedliwosc/zaprzysiezenie-tlumaczy-przysieglych-. Dostęp 12.08.2019.

Zieliński, Lech. „Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych”. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, nr 6, 2011, ss. 117-130.

Published
2020-12-22
Section
Articles