Practical Reading Skills in Teaching Polish as a Foreign Language (Based on Polish for Business Purposes)

Keywords: Polish as a foreign language, business Polish, Polish for Specific Purposes, reading literacy

Abstract

This article is an attempt to analyse the teaching materials and aids dedicated to learning Polish for Specific Purposes (Business Polish), with particular reference to the methods and means for reading literacy. The first part briefly discusses the strategies used for teaching generic language. The second part presents the results of the analyses and goes through the strategies used for teaching language for Specific Purposes.

References

Butcher, Anna, i Anna Dunin-Dudkowska. Polski język biznesu dla cudzoziemców. Wydawnictwo UMCS, 1998.

Dunin-Dudkowska, Anna, i Anna Trębska-Kerntopf. Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców. Wydawnictwo UMCS, 2006.

Cieślak, Małgorzata, i Bożena Ostromęcka-Frączak. ABC ekonomii dla cudzoziemców. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.

Cudak, Romuald, i Jolanta Tambor. „Czy istnieje polski język biznesu?”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, vol. 7-8, 1996, ss. 109-120.

Chodkiewicz, Halina. „Szczególne miejsce czytania w nauce języka obcego”. Języki Obce w Szkole, nr 4, 2016, ss. 79-85.

Czarnecka, Urszula, i Małgorzata Gaszyńska. „Teksty literackie w procesie nauczania rozumienia”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, vol. 4, 1992, ss. 5-11.

Gajewska, Elżbieta, i Magdalena Sowa. LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Werset, 2014.

Jasińska, Agnieszka, Aneta Szymkiewicz i Małgorzata Małolepsza. Polski w pracy. Kollege für polonische Sprache und Kultur, 2010.

Kowalska, Marzena. O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Universitas. 2013.

Ligara, Bronisława, i Wojciech Szupelak. Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Księgarnia Akademicka, 2012.

Lipińska, Ewa, i Anna Seretny. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Universitas, 2005.

Magajewska, Mirosława. „Wykorzystanie tekstu specjalistycznego w pracy na poziomie średnim (B2)”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, vol. 17, 2010, ss. 457-465.

Polski w pracy, www.dev.slowotok.civ.pl. Dostęp 9.02.2020.

Smuk, Maciej. „Rozwijanie kompetencji tekstowej w specjalistycznych odmianach języka (na przykładzie francuskiego języka medycznego)”. Języki Obce w Szkole, nr 2, 2007, ss. 55-65.

Published
2020-12-22
Section
Articles