The Practice of Translation in the Teaching of Polish Grammar to Ukrainians (An East Slavic Group) in Polish Language Classes

  • Dominika Izdebska-Długosz Jagiellonian University, Poland
Keywords: didactic translation, Polish grammar, East Slavic group

Abstract

In this article, both the theoretical assumptions regarding the technique of didactic translation in teaching foreign languages and the translation practice of students learning Polish as a foreign language, and whose own first language also belongs to the East Slavic group, are discussed. The specificity of the East Slavic groups is based on particular problems with accuracy while communicating in Polish. The large number of interlingual grammatical errors in these groups has prompted the use of translation exercises in both directions, at the level of the word, the sentence, as well as the whole text. Such exercises are suitable for dealing with interlingual errors by means of the observation of contrasts and analogies of forms and structures in both the source language and the target language, thus motivating further mastery of the language. In this article, examples of such translation exercises – introductory, consolidatory and testing – are presented.

References

Dunin-Dudkowska, Anna. „Tłumaczenie profesjonalne i dydaktyczne a glottodydaktyka”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 95-112.

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego. Uczenie się, nauczanie, ocenianie. Tłum. Waldemar Martyniuk, Council of Europe, 2003.

Gębal, Przemysław E. „Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 77-93.

Hofmański, Wojciech. Transfer ujemny a kompetencja językowa: Język polski w nauczaniu Słowian. Wydawnictwo Karolinum, 2014.

Izdebska-Długosz, Dominika. „Plany życiowe młodych Ukraińców rozpoczynających studia w Polsce”. Youth Policy: Problems and Prospects. Молодіжна політика: проблеми та перспективи, vol. 6, 2015, ss. 228-238.

Izdebska-Długosz, Dominika. „Dlaczego Polska? Motywy wyboru studiów w Polsce u młodzieży ukraińskiej – perspektywa porównawcza”. Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa, t. 2, red. Roman Kordonski, Oleksandra Kordonska i Łukasz Muszyński, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2017, ss. 63-74.

Izdebska-Długosz, Dominika. Po polsku bez błędu: Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1-B1). Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne absolwent, 2017.

Janowska, Iwona. „Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 37-53.

Kaczmarski, Stanisław P. Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.

Madej, Paweł D. „Tłumaczenie bezpośrednie jako metoda nauki języka obcego”. V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna: Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw. Ustroń, 2009. Politechnika Śląska (Gliwice). Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 2009, ss. 113-119.

Pfeiffer, Waldemar. Nauka języków obcych: Od praktyki do praktyki. Wagros, 2001.

Rabiej, Agnieszka. „Znalezione w przekładzie: rola języka pierwszego w nauczaniu języka obcego/drugiego”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 55-75.

Seretny, Anna, i Ewa Lipińska. „Tłumaczenie w nauczaniu/uczeniu się języka obcego – od słowa do tekstu”. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. Anna Seretny i Ewa Lipińska, Księgarnia Akademicka, 2016, ss. 23-35.

Seretny, Anna. „W pułapce interkomprehensywnej komunikatywności”. Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, red. Ałła Krawczuk i Iryna Bundza, Firma „INKOS”, 2018, ss. 291-303.

„Studenci zagraniczni w Polsce 2017”. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. http://www.info.studyinpoland.pl/publikacje. Dostęp 11.04.2019.

Published
2020-12-22
Section
Articles