Okupacja niemiecka oraz jawne i tajne nauczanie w Lipnicy Murowanej w latach 1939-1945

  • Kazimierz Przybyłko

Abstrakt

Tekst odczytu wygłoszonego na posiedzeniu administracyjno-naukowym Wydziału Nauk Społecznych TN KUL 9 marca 2020 r.

Biogram autora

Kazimierz Przybyłko

Kazimierz Przybyłko – emerytowany psycholog kliniczny Poradni Leczenia Bólu przy II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (kierownik prof. dr hab. med. Krzysztof Przesmycki); członek współpracownik Wydziału Nauk Społecznych TN KUL.

Opublikowane
2022-01-25
Dział
Teksty wygłoszone i zamówione