Stanisław Majdański (REDAKTOR NACZELNY)
Stanisław Sarek (SEKRETARZ)
Wojciech Daszkiewicz
Arkadiusz Jabłoński
Agnieszka Lekka-Kowalik