Summarium zawiera materiały i sprawozdania z działalności Towarzystwa Naukowego KUL.