Ubi defuit orbis… – around the motto for Spartakus

  • Agnieszka Górska
  • Piotr Osiński
Keywords: Cyprian Norwid, Jean-François Regnard, ubi defuit orbis, Victor Hugo, Spartakus

Abstract

This paper concerns the sources of the quotation ubi defuit orbis used as a motto by Cyprian Norwid in his poem Spartakus. The authors argue that the phrase is part of the inscription carved in stone by Jean-François Regnard, a French traveller and comedy writer, and his companions during their journey through Sápmi (Lapland). Most probably, thanks to Regnard’s Voyage de Laponie Norwid’s epigram became well-known in European culture: it was quoted by Ignacy Krasicki in his work O rymotwórstwie i rymotwórcach, and by Victor Hugo in his Notre-Dame de Paris. It seems very likely that Norwid drew the phrase from Hugo’s novel. This paper discusses these sources and the significance of the motto ubi defuit orbis for the interpretation of Norwid’s poem.

References

Abriszewska P., Norwidowskie pomniki literatury, „Colloquia Litteraria” 2016, nr 1, s. 209-227.

Declercq G., Regnard, [hasło w:] J.-P. de Beaumarchais, D. Couty, A. Rey, Dictionnaire des littératures de langue française, t. III, Paris 1984, s. 1883-1884.

Heistein J., Historia literatury francuskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997.

Hugo W., Katedra Marii Panny w Paryżu, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Wrocław 2005.

Krasicki I., O rymotwórstwie i rymotwórcach, na podstawie autografu i pierwodruku z uzupełnieniami Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, transkrypcja i opracowanie E. Zielaskowska, Poznań 2017.

Matwiejczuk M., Jean-François Regnard – podróżnik nieznany?, „Czasy nowożytne” 2015, nr 28, s. 73-93.

Ovid in six volumes, vol. III: Metamorphoses, with an English translation by F.J. Miller, books I-VIII.

Théâthre de Regnard suivi de ses Voyages en Laponie, en Pologne, etc. et de la Provençale, Paris 1871.

Weintraub W., Norwid – Puszkin. „Spartakus” i strofa „Oniegina”, [w:] tenże, Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 356-371.

Zrębowicz R., Z teki pośmiertnej Cypryana Norwida, „Słowo Polskie” 12(1907), nr 309, s. nlb. 2.

Published
2020-12-29
Section
Materials