The world of lofty feelings and good manners, or Norwid’s law of inversion

  • Eliza Kącka University of Warsaw, Poland
Keywords: cleanliness, anthropology, 19th-century Paris, irony, inversion

Abstract

First of all, the presented article offers a novel interpretation of Lord Singleworth’s Secret in the context of Norwid’s anthropology on the one hand, and a historical and cultural background on the other. Norwid’s understanding of “cleanliness,” which was inspired in some measure by the Gospels, had interesting connections with the life circumstances of Norwid himself and the main character of his puzzling short story. The reading of Lord Singleworth’s Secret revolves around the image of a balloon flight during which the lord—according to this interpretation, not alien in Norwidology—throws a paper with “physiological content.” This scene is put in the context of other literary balloon flights, and also, due to Lord Singleworth’s eccentric behaviour, confronted with the manifestations of bizareness organized by Baudelaire’s friend Philoxène Boyer in the 19th century. So it seems that Singleworth is one ofthe most interesting weirdos of the 19th-century literature. Nonetheless, he remains one of the characters for whom we may invoke Norwid’s law of inversion—inferred in the article.

Author Biography

Eliza Kącka, University of Warsaw, Poland

Eliza Kącka – adiunkt na Wydziale Polonistyki UW. Autorka książek naukowych Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (2017), a także tomów prozatorskich Elizje (2017) i po drugiej stronie siebie (2019). Redaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (Katowice: FA-art, 2011) oraz wyborów poezji mniej współczesnej (m.in. Cypriana Norwida Klucze od Echa-Osobność-Wiersze, 2018). Członkini Zarządu Głównego TLiAM

References

Adamiec M., „Tajemnica lorda Singelworth” albo metafizyka balonu, „Studia Norwidiana” 3-4: 1985-1986, s. 201-215.

Benjamin W., Paryż II Cesarstwa u Baudelaire’a, w: tenże, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, przeł. R. Reszke, Warszawa 2011, s. 55-132.

Benjamin W., Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a, przeł. H. Orłowski, w: tenże, Twórca jako wytwórca, wyboru dokonał H. Orłowski, wstęp J. Kmita, przeł. H. Orłowski, J. Sikorski, S. Pieczara, Poznań 1975, s. 182-235.

Cullerre A., U wrót obłędu. Studyum psychologiczne, przeł. L. Wolberg, Warszawa 1891.

David S.-Ch., Philoxène Boyer: Un sale ami de Baudelaire, Paris 1987.

Gomulicki J.W., O „Trylogii włoskiej” Norwida. Geneza – kształtowanie – wymowa, [w:] C. Norwid, Trylogia włoska, opracowanie tekstu, studium wstępne oraz wybór rysunków J.W. Gomulicki, Warszawa 1979, s. 5-25.

Prus B., Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania, t. II, red. T. Żabski, Warszawa–Lublin 2015.

Rzepczyński S., O umyśle „zgadobliwym”. „Tajemnica lorda Singelworth”, „Studia Norwidiana” 14: 1996, s. 105-112.

Samsel K., Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu, Warszawa 2015.

Skalińska E., Jeszcze o „Tajemnicy lorda Singelworth”. Między ironią a autoironią, „Colloquia Litteraria” 2017, nr 1, s. 107-122.

Taine H.A., Historya Literatury Angielskiej, przeł. E. Orzeszkowa, Warszawa 1900.

Trybuś K., Stary poeta. Studia o Norwidzie, Poznań 2000.

Wilde O., Zbrodnia lorda Artura Savile’a. Studium o obowiązku, przeł. H. Seidel, w: tenże, Eseje. Opowiadania. Bajki. Poematy prozą, red. J. Żuławski, Warszawa 1957, s. 157-202

Zieliński J., Stearynowe utrapienie, [w:] „Klucze od Echa” – Osobność – Wiersze Cypriana Norwida, red. E. Kącka, Kraków 2018, s. 93-102.

Published
2020-12-29
Section
Articles