The Youth Ministry of Catholic Church on the Example of Diocese of Opole

Keywords: youth ministry; Diocese of Opole; priest; animator; young generation; World Youth Day

Abstract

The Synod of the Bishops concerning youth ministry, which took place in 2018, points out that pastoral ministry conducted among young people should take place primarily on the parish level as part of the ordinary ministry. However, salutary activity of the Church among youth requires also the presence of extraordinary, categorical ministry elements, which should happen through proper preparation of the priest himself and the animators that are helping him. Such activity can contribute to effectiveness of conducted pastoral actions. Without doubts it seems that the vision and strategy of ministry conducting on the level of diocese, deanery and parish, as well as the knowledge of spiritual condition of young people, their difficulties and living environment are necessary. The youth ministry in the Diocese of Opole is trying to answer to this challenges and through various types of initiatives and Christian constant formation desires to help the young people and accompany them to the meeting with the person of Jesus Christ.

Author Biography

Robert Sadlak, University of Opole

Rev. Dr. Robert Sadlak – Department of Catechetics and Pastoral Theology in the Faculty of Theology at the University of Opole

References

Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze, Kraków: Wyd. M 2006.

Boguszewski Rafał, Aspiracje, plany i dążenia młodych ludzi, w: Młodzież 2016, Warszawa: Wyd. CBOS 2016, s. 52-78.

Długosz Antoni, Młodzieży duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 511-515.

Fiałkowski Marek, Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży, „Polonia Sacra” 20 (2016), nr 4, s. 87-99.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24.11.2013), Kraków: Wyd. M 2013.

Franciszek, „Christus vivit”. Posynodalna adhortacja do młodych i całego ludu Bożego z 25.03.2019, Kraków: Wyd. M 2019.

Franciszek, Ewangelia bliskości. Rozmowa z polskimi biskupami w katedrze na Wawelu z dnia 27.07.2016 r., OsRomPol 37 (2016), nr 7-8, s. 6-11.

Franciszek, Homilia wygłoszona w katedrze w Rio de Janeiro 27.07.2013 r., OsRomPol 34 (2013), nr 10, s. 17-18.

Franciszek, „Lumen Fidei”. Encyklika o wierze z 29 czerwca 2013 r., Kraków: Wyd. M 2013.

Franciszek, Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na „Campus Misericordiae” w Brzegach z 30.07.2016 r., OsRomPol 37 (2016), nr 7-8, s. 25-28.

Franciszek, Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia. Przemówienie podczas spotkania powitalnego z uczestnikami ŚDM na krakowskich Błoniach z dnia 28.07.2016, OsRomPol 37 (2016), nr 7-8, s. 15-17.

Gancarek Stanisław, Na drodze wiary, Częstochowa: Wyd. Pomoc 2012.

Głowacki Antoni, Religijność młodzieży, w: Młodzież 2016, Warszawa: Wyd. CBOS 2016, s. 130-140.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1994.

Kamiński Ryszard, Duszpasterstwo nadzwyczajne, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. II, Lublin: Wyd. Atla 2 2002, s. 309-401.

Kamiński Ryszard, Funkcje tradycyjne i nowe parafii terytorialnej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32 (1985), z. 6, s. 51-67.

Kasper Łukasz, Duszpasterstwo młodzieży, https://ekai.pl/duszpasterstwo-mlodziezy/ [dostęp: 19.12.2018].

Knieć Łukasz, Duszpasterstwo młodzieży, w: W mocy Bożego Ducha. Duch, który umacnia miłość. Biuletyn na konferencje rejonowe 3-5 września 2018 r., Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2018, s. 34-37.

V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument z Aparecidy, Gubin: Wyd. Przystanek Jezus 2014.

Kurosz Joanna, Spodobało się Bogu zbawić ludzi nie pojedynczo, ale tworząc z nich lud (KK, n. 9). Prezbiter i animator w duszpasterstwie młodzieży, w: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa: Wyd. Gotów 2018, s. 49-64.

Lipiec Dariusz, Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży, w: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa: Wyd. Gotów 2018, s. 19-48.

Młodzież 2016 – religijność młodych spada, https://ekai.pl/mlodziez-2016-religijnosc-mlodych-spada/ [dostęp: 25.05.2018].

Monin Alfred, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, Warszawa: Wyd. Księży Marianów 2009.

XV Ordinary General Assembly, Instrumentum Laboris for the Synod 2018. Young People, The Faith and Vocational Discernment, Vatican City 2018, nr 211, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_en.html [dostęp: 13.11.2018].

Pawlina Krzysztof, Wyzwania pastoralne po światowych dniach młodzieży, „Warszawskie Studia Teologiczne” 29 (2016), nr 4, s. 112-123.

Polak Mieczysław, Formacja kapłanów i animatorów do duszpasterstwa młodzieży, w: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa: Wyd. Gotów 2018, s. 65-78.

Polak Mieczysław, Pedagogia ewangelizacji na przedpolach wiary, w: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 61-82.

Projekt Syme.on, http://botafe.pl/pl/aktualnosci/item/629-projekt.html [dostęp: 17.11.2017].

Sadłoń Wojciech, Etapy socjalizacji religijnej i elementy postaw religijnych uczestników Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., Warszawa: Wyd. ISKK SAC 2016.

Sheen Fulton John, Kapłan nie należy do siebie, Sandomierz: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2018.

Święs Kazimerz, Religijno-moralny portret młodzieży polskiej i jego pastoralne implikacje, „Roczniki Teologiczne” 65 (2018), z. 6, s. 43-61.

Tatar Marek, Uczeń Chrystusa w duchowym kryzysie świata, „Warszawskie Studia Teologiczne” 31 (2008), s. 59-74.

Wojeński Jacek, Nowa ewangelizacja w epoce postmodernizmu i jej implikacje pastoralno-katechetyczne, „Wrocławskie Przegląd Teologiczny” 22 (2014), nr 1, s. 87-101.

Wons Krzysztof, Jakiego księdza chcą ludzie?, Kraków: Wyd. Salwator 2010.

Published
2020-02-20
Section
Articles