The Realization of the Priesthood Function in a Sacramental Marriage

Keywords: marriage; priesthood function; prayer; Eucharist; Cross

Abstract

A sacramental marriage thanks to inclusion in the Paschal mystery of Jesus Christ participates in a salutary work of the common Church realizing prophetic, priesthood and majestic function. The subject of the article constitutes the priesthood function realized by spouses thanks to Eucharist, the Sacrament of Penance and a conversion as well as a prayer. The consecration of spouses, their families, the Church and the whole world performs trough their sacramental implantation in passion, execution by crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Performing the priesthood function in a marriage, in its essence, is connected to an ability of making spiritual sacrifices of a daily life. This disposal is a sign of personal and religious maturity. A conscious realization of the priesthood function trough sacramental spouses gives them the chance for more complete and happier common life.

Author Biography

Paweł Landwójtowicz, University of Opole

Rev. Dr. Hab. Paweł Landwójtowicz, Prof. of UO – head of the Department of the Pastoral Care, Counseling and Therapy of Families in the Institute of Family Studies in the Faculty of Theology at the University of Opole

References

Adamski Franciszek, Duchowość życia małżeńsko-rodzinnego, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1985, s. 183-199.

Bouyer Louis, Wprowadzenie do życia duchowego, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1982.

Chorzyńska Krystyna, Małżeńskie powołanie do świętości „Drogą Kościoła”, „Communio” 27 (2007), nr 1, s. 89-123.

Drzyżdżyk Szymon, „Communio personarum” w nauczaniu Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 11 (2007), nr 20, s. 171-183.

Dzierżanowski Jerzy, Konflikty małżeńskie jako problem duszpasterski w świetle dokumentacji Sądu Biskupiego w Opolu (1980-1989), Opole: WTUO 2000.

Figura Michael, Chrystus i Kościół – Wielka Tajemnica (Ef 5,32), „Communio” 18 (1998), nr 1, s. 71-83.

Grześkowiak Jerzy, Małżeństwo a misterium Chrystusa, „Ateneum Kapłańskie” 77 (1985), nr 1-2 (455-456), s. 190-206.

Imbach Josef, Wiara z doświadczenia. O możliwości spotkania z Bogiem, Warszawa: „Pax” 1988.

Kasper Walter, Zur Theologie der christlichen Ehe, Mainz: M. Grünewald 1977.

Kładoń Stanisław Maria, Rodzina „Kościołem domowym” przez wzajemną miłość i wspólnotę życia, „Studia nad Rodziną” 9 (2005), nr 1 (16), s. 21-33.

Laskowski Jerzy, Życie duchowe małżeństwa i rodziny, „Homo Dei” 37 (1968), s. 155-161.

Maggiollini Alessandro, Grzech człowieka, „Communio” 4 (1984), nr 5, s. 3-13.

Ozorowski Mieczysław, Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości, „Studia nad Rodziną” 8 (2004), nr 1 (14), s. 77-89.

Pokrywka Marian, Rola Eucharystii w budowaniu małżeńskiej communio personarum, „Roczniki Teologiczne” 52 (2005), z. 3, s. 49-59.

Salij Jacek, Królestwo Boże w nas jest, Poznań: W drodze 1980.

Schillebeeckx Edward, Le mariage est un sacrament, Louvain 1961.

Schillebeeckx Edwrad, Le mariage. Réalité terrestre et mystère de salut, Paris 1966.

Stala Józef, Miejsce rodziny – domowego Kościoła w strukturze i posłannictwie Kościoła, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 18 (1999), s. 47-70.

Stala Józef, Przymierze małżeńskie przymierzem miłości w Chrystusie, „Ateneum Kapłańskie” 136 (2001), nr 2 (552), s. 273-283.

Stefański Jerzy, Liturgia – źródłem duchowości chrześcijanina, „Ateneum Kapłańskie” 85 (1993), t. 120, s. 41-49.

Szafrański Adam Ludwik, „Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego” (FC 57), w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. A.L. Szafrański, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1985, s. 255-271.

Szafrański Adam Ludwik, Łaska sakramentu małżeństwa, w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. A. L. Szafrański, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1985, s. 99-120.

Wawrzyszkiewicz Stanisław, Małżeństwo drogą do świętości, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2005.

Weron Eugeniusz, Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich, Poznań: Pallottinum 1980.

Wojaczek Krystian, Sakramentalno-eklezjalne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa, „Collectanea Theologica” 68 (1998), nr 4, s. 31-53.

Wojtyła Karol, Rozważanie o istocie człowieka, Kraków: WAM 2003.

Published
2020-02-20
Section
Articles