Characteristic Features of the Priestly Holiness in the Light of Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate of the Holy Father Francis

Keywords: presbyter; holiness; joy; mercy; teaching of the Church

Abstract

One of the important themes that was taken up at the Second Vatican Council was the ministry and life of the presbyter. This teaching found a reception and development in many statements of the post-Conciliar Popes. They show both the essence of being a priest and the conditioning of his ministry in the modern world. From these two premises – ontological and kairological – can be drawn conclusions, that relate to the pastoral ministry of the priest. One of them is the statement that the priest’s activity should flow from a certain spirituality. This article attempts to present the characteristic features of the spirituality of the contemporary presbyter in the light of the teaching of post-Conciliar Church, with particular emphasis on the apostolic exhortation Gaudete et exsultate on the call to holiness in today’s world of the Holy Father Francis. These qualities are: the pastoral character of holiness, joy and mercy.

References

Benedykt XVI, Spowiedź sakramentalna siłą nowej ewangelizacji. Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników (9.03.2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33(2012), nr 5, s. 47-48.

Drożdż Bogusław, Świętość przedmiotem pastoralnego rozeznania, „Teologia Praktyczna” 19(2018), s. 25-37.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie (2013), tekst polski: Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate” o powołaniu do świętości w świecie współczesnym (2018), tekst polski: Kraków: Wydawnictwo M 2018.

Franciszek, Pan namaścił nas olejem radości. Homilia (17.04.2014), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 35(2014), nr 5, s. 14-16.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” o formacji kapłanów we współczesnym świecie (1992), tekst polski: Wrocław: Wydawnictwo TUM 1995.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia” o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (1984), tekst polski: Wrocław: Wydawnictwo TUM 1999.

Jan Paweł II, Duch Święty źródłem prawdziwej radości. Katecheza wygłoszona podczas środowej audiencji generalnej (19.06.1991), w: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, red. S. Dziwisz i in., Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1992, s. 35-39.

Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia” o Miłosierdziu Bożym (1980), tekst polski: Poznań: Pallottinum 2015.

Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (1993), tekst polski: Wrocław: Wydawnictwo TUM 1998.

Jan Paweł II, Prezbiter i dobra doczesne. Katecheza wygłoszona podczas środowej audiencji generalnej (21.07.1993), w: Wierzę w Kościół, jeden, święty, powszechny i apostolski, red. S. Dziwisz i in., Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1996, s. 318-323.

Kasper Walter, Miłosierdzie – klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2014.

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” o ewangelizacji w świecie współczesnym (1975), tekst polski: Wrocław: Wydawnictwo TUM 2001.

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Gaudete in Domino” o radości chrześcijańskiej (1975), tekst polski: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/gaudete_in_domino_09051975.html [dostęp: 13.12.2018].

Polak Mieczysław, Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera, Poznań: Wydawnictwo UAM 2016.

Przygoda Wiesław, Duszpasterz sługą miłosierdzia według nauczania papieża Franciszka, „Roczniki Teologiczne” 65(2018), z. 6, s. 75-93.

Sobór Watykański II, Dekret „Presbyterorum ordinis” o posłudze i życiu kapłanów (1965), tekst polski: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań „Pallottinum” 2002.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium” o Kościele (1964), tekst polski: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: „Pallottinum” 2002.

Published
2020-02-20
Section
Articles