Creating Diploma Theses in the Field of Practical Theology

  • Ryszard Kamiński
Keywords: methodology; concept of graduate thesis; graduate thesis; practical theology; editorial work

Abstract

The article presents a number of indications and rules concerning the effective writing of a graduate thesis. They refer to three stages of creating a graduate thesis: the preparation stage, the research implementation stage and the compilation stage. Each of these stages concerns a different type of action. This article gives a detailed indication of what to do in the course of each of these stages of creating a graduate theses.

Author Biography

Ryszard Kamiński

Rev. Prof. Dr. Hab. Ryszard Kamiński – emeritus Professor at the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Apanowicz Jerzy, Metodologia nauk, Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” 2003.

Apanowicz Jerzy, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa: Difin 2005.

Bielecki Jan Efrem, Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1993.

Chmielewski Marek, Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Lublin: Wyd. Polihymnia 2007.

Fürst Walter, Die Praktische Theologie und Ihre Fächer, w: Katholische Theologie heute, hrsg. F. Wohlmuth, Würzburg: Echter Verlag 1990, s. 305-318.

Grzechowiak Stanisław, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 1995.

Jura Józef, Przygotowanie rozprawy doktorskiej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 1996.

Kabziński Krzysztof, Organizacja warsztatu pisarstwa naukowego, w: Prace promocyjne z pedagogiki, red. W. Ciczkowski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000, s. 103-121.

Kamiński Ryszard, Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii praktycznej, Siedlce: Wyd. Unitas 2017.

Kamiński Ryszard, Wyznaczniki rozwoju teologii pastoralnej w przyszłości, w: Sakramenty w misterium Kościoła, red. B. Migut [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 377-386.

Kaszuba Krzysztof, Sieńko Barbara, Zasady pisania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania 2002.

Lelusz Henryk, Kowalewski Mirosław, Lasmanowicz Renata, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000.

Majchrzak Jadwiga, Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1999.

Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact 2002.

Metodyka pracy naukowej, red. L. Grzebień, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego 1997.

Myśków Józef, Elementy metodyki pracy naukowej, w: Mały teolog: minipodręcznik dla początkujących autorów teologicznych dzieł, red. M. Bilski [i in.], Katowice–Lublin: Księgarnia św. Jacka 2003, s. 58-96.

Opracowanie redakcyjne, http://www.garmond.net.pl./index.php/oferta/redakcja/8-opracowanie%20redakcyjne [dostęp: 15.03.2017].

Ozorowski Mieczysław, Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1997.

Pieter Józef, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum 1967.

Pieter Józef, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum 1974.

Pioterek Paweł, Zieleniecka Barbara, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2004.

Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 20-48.

Roszczypała Jan, Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2000.

Seweryniak Henryk, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2000.

Subera Ignacy, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1978.

Święcicki Maciej, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa: PWN 1969.

Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy naukowej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005.

Szubert-Zarzeczny Urszula, Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław: Wyd. WSZ 2001.

Urban Stanisław, Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1994.

Żebrowski Waldemar, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego 2008.

Żenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy magisterskiej, Warszawa: CedeWu 2005.

Published
2020-02-20
Section
Articles