The Holy Spirit and the Christian Life in the Neoevangelical Preaching

Keywords: Christian life, Holy Spirit, homily, neoevangelical theology, protestant preaching

Abstract

The neoevangelical theology, embedded in the culture of the United States, is a kind of compromise between fundamental and liberal thought, in the Protestant world. Thus, it seems the closest in its assumptions to the theology of Catholic Church. Therefore, it is reasonable to examine what it says about the role of the Holy Spirit in shaping of a Christian life. This article, based on the preaching of Billy Graham, presents four activities of the Holy Spirit in the Christian life, distinguished by neoevangelical theology: he convicts about sin, he gives a new life, he helps to choose God, he lets people understand the Bible. Every activity was commented from the perspective of Catholic theology.

Author Biography

Łukasz Krauze, The Major Seminary of Missionary Oblates of Mary Immaculate in Obra

Łukasz Krauze OMI, PhD - Lecturer in homiletics at the Major Seminary of Missionary Oblates of Mary Immaculate in Obra

References

Bartnik, Czesław S., “Duch Święty a hamartologia.” In Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze, edited by Adam L. Szafrański, 161-172. Lublin: RW KUL, 1994.

Blachnicki, Franciszek. “Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim.” In http://www.blachnicki.oaza.pl/conf/agape/rnz3.html (25.01.2019).

Bloesch, Donald G. Essentials of Evangelical Theology, vol. 2: Life, Ministry and Hope. San Francisco: HarperCollins, 1982.

Bloesch, Donald G. The Holy Spirit. Works and Gifts. Downers Grove: IVP, 2000.

Bruner, Frederic D. Theology of the Holy Spirit. Grand Rapids: Eerdmans, 1970.

Cantalamessa, Raniero. Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat “Veni Creator”. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009.

Dyk, Stanisław. Nowa ewangelizacja. Konkretne wyzwanie. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2015.

Dyk, Stanisław. “Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego.” Studia Pastoralne 4(2008): 148-170.

Dyk, Stanisław. Duch, Słowo, Kościół. Biblijny model ewangelizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Erickson, Millard J. Christian Theology. Grand Rapids: Baker Book House, 1998.

Francis. “Katecheza o znaczeniu Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.” In Papież Franciszek o znaczeniu Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, http://www.niedziela.pl/artykul/4807/Papiez-Franciszek-o-znaczeniu-Ducha (25.01.2019).

Graham, Billy. “Are We Acceptable to God.” Decision 30(1989), 7-8: 1-3.

Graham, Billy. “Are You Far From Home.” Decision 27(1987), 5: 1-3.

Graham, Billy. “Are you Running the Wrong Way.” Decision 34(1993), 7-8: 1-3.

Graham, Billy. “Does the Holy Spirit Live in You.” Decision 31(1990), 5: 1-3.

Graham, Billy. “Does the Holy Spirit Shine Through You?” Decision 24(1984), 10: 2.

Graham, Billy. “Go in His Power.” Decision 28(1989), 1: 1-3.

Graham, Billy. “God Can Being Revolution to Your Heart.” Decision 21(1981), 7: 2.

Graham, Billy. “Jesus Christ the Eternal Contemporary.” Decision 27(1987), 3: 1-3.

Graham, Billy. “Joshua.” Decision 11(1971), 6: 12.

Graham, Billy. “Let the Earth Hear His Voice.” Decision 14(1974), 10: 12.

Graham, Billy. “Let the Holy Spirit Fill Your Life.” Decision 18(1978), 11: 2.

Graham, Billy. “No Passing the Buck.” Decision 13(1973), 1: 12.

Graham, Billy. “Power to Live.” Decision 35(1994), 10: 1-3.

Graham, Billy. “Road Rules for Life.” Decision 39(1989), 1: 1-3.

Graham, Billy. “The Burning Fire Within.” Decision 16(1976), 10: 2.

Graham, Billy. “The Greatest News Ever Heard.” Decision 36(1995), 4: 1-3.

Graham, Billy. “The Person and the Work of the Holy Spirit.” Decision 32(1991), 5: 1-3.

Graham, Billy. “The Work of the Holy Spirit Changed.” Decision 43(2002), 5: 2-5.

Graham, Billy. “There's Hope in God's Offer.” Decision 17(1977), 8: 2.

Graham, Billy. “Time: You Will Never Live This Minute Again.” Decision 25(1985), 1: 1-3.

Graham, Billy. “True Christian Character.” Decision 16(1976), 9: 2.

Graham, Billy. “True Freedom.” Decision 43(2002), 7: 2-5.

Graham, Billy. “Trusting God to Do His Work.” Decision 75(April-June 2010): 2-6.

Graham, Billy. “We Want It Now.” Decision 18(1978), 2: 2.

Graham, Billy. “Who Is My Neighbor.” Decision 36(1995), 2: 1-3.

Graham, Billy. “You Can Be Truly Free.” Decision 21(1981), 2: 2.

Graham, Billy. “You Can Bring Light.” Decision 19(1979), 6: 2.

Guzik, Włodzimierz. Biblijny wymiar przepowiadania w świetle polskich publikacji po II Soborze Watykańskim. Poznań: UAM, 2008.

John Paul II. Encyclical Letter Dominum et Vivificantem. Vatican, 18 May 1986.

John Paul II. Catechism of the Catholic Church. Vatican, 1992.

Kijas, Zdzisław J. “Traktat o Duchu Świętym i łasce.” In Dogmatyka, vol. 4, edited by Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, Józef Majewski, 323-656. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2007.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1981.

Krauze, Łukasz. “«Revival» w przepowiadaniu ewangelikalnym.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 12: 205-222.

Nagórny, Janusz. “Duch Święty w sumieniu chrześcijańskim.” In Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze, edited by Adam L. Szafrański, 193-213. Lublin: RW KUL, 1994.

Paul, Eugen. “Theologie und Verkündigung am Beispiel der inhabitatio-Lehre.” Quoted from Harald Wagner, Dogmatyka. Kraków: WAM, 2007.

Pawłowski, Adam. Kerygmat w nowej ewangelizacji. Poznań: Św. Jacek, 2014.

Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Final Report of the Dialogue Between the Secretariat for Promoting Christian Unity of the Roman Catholic Church and Some Classical Pentecostals 1977-82. In http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_19840509_final-report-pentecostals_en.html (25.01.2019).

Prado Flores, José H. Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych. Poznań: Św. Wojciech, 2016.

Spiteris, Yannis. “Duch Święty głównym sprawcą nowej ewangelizacji.” In Jan Paweł II. Tertio millennio adveniente. Komentarz teologiczno-pastoralny w opracowaniu Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Rok 2000. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1996.

Theological-Historical Commission. The Earth Is Filled with You Spirit, Lord. In http://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01091997_p-45_en.html (23.01.2019).

Warzeszak, Józef. “Duch Święty a grzech. Przyczynek do hamartologii pneumatologicznej.” Warszawskie Studia Teologiczne 22(2009), 2: 151-190.

Published
2020-01-29
Section
Articles