The Mystery of the Epiphany as the Contents of a Homily

Keywords: mystery of the Epiphany, homily, liturgical celebration, universal salvation, seeking God, new Christian life

Abstract

This study, based on the analysis of the sources of preaching, shows the contents of a homily for celebrating the Epiphany. The main theme of this celebration is Christ, who in the event of the homage paid him by the Magi reveals the glory of God to all nations. Universal salvation is clearly emphasized. Christ appears as a personal “place” where every human being can find fulfillment of his spiritual aspirations. In the celebration, we also have the revelation of the Church, which is shown as a community bearing the peace of God, gathering people who are reconciled with each other and open to those who sincerely seek salvation. The contents of a homily should indicate the presence of this salvific event in the liturgical celebration. The signs that will help the faithful in recognizing this mystery in the liturgy are: the bread and wine, which, transformed into the Body and Blood of Christ, become the source of unity among all nations; a kneeling attitude as an expression of adoring the Savior; and light as a revelation of God's love and glory. The participants of this celebration should also have a proper spiritual disposition that will reflect the path the Magi took in search of the Messiah. The spiritual journey of the faithful during the liturgical celebration finds its continuation in the life of believers through the constant search and contemplation of God in the “poverty” of everyday life, in the poor, in the beauty of nature, along the paths of reason, in the Church who is the guardian of God's revelation. The faithful are also called to spiritual conversion, so that through the newness of their lives, they become a “light” that will draw other people to God.

References

Bednarek I., Trzej astronomiczni kandydaci na gwiazdę betlejemską, w: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualności/news%2C393447%2Ctrzej-astronomiczni-kandydaci-na-gwiazde-betlejemska.html.

Cantalamessa R., Słowo i życie. Refleksje o słowie Bożym na niedziele i święta. Rok A, Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 1995.

Carideo A., Il Lezionario del tempo di Natale. Oggi è nato per voi il Salvatore, w: Autori Vari, Il messale Romano del Vaticano II. Orazionale e lezionario, vol. I. La celebrazione del Mistero di Cristo nell'anno liturgico, Leumann Elle Di Ci, Torino 1984, s. 71-95.

Casel O., Misterium świąt chrześcijańskich, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2014.

Czerwik S., Zbawcze misterium Chrystusa i misteria Jego życia obchodzone w cyklu roku liturgicznego, „Anamnesis” 8(2002), nr 28, s. 9-20.

De Zan R., Laurita R., La Parola per la Chiesa. Commento alle letture delle domeniche e delle feste. Anno A, Edizioni Dehoniane, Bologna 2007.

De Zan R., Laurita R., La Parola per la Chiesa. Commento alle letture delle domeniche e delle feste. Anno B, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005.

Doglio C., Epifania del Signore. Interpretare i testi, „Servizio Della Parola” 36(2004), nr 354, s. 52-60.

Dyk S., Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018. Zeszyt homiletyczny, Instytut Gość Media, Katowice 2017.

Dyk S., Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, „Jedność”, Kielce 2016.

Francesconi G., Una lettura teologico-liturgica dei prefazi del tempo di Avvento e di Natale, w: Autori Vari, Il messale Romano del Vaticano II. Orazionale e lezionario, vol. I. La celebrazione del Mistero di Cristo nell`anno liturgico, Leumann Elle Di Ci, Torino 1984 s. 137-175.

Greshake G., Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2009.

Heller M., Życiński J., Drogi myślących, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Katowice 1987.

Hounghton J., Poszukiwanie Boga. Czy nauka może pomóc?, W drodze, Poznań 2000.

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Wydawnictwo Wrocławskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1986.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium Homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.

Liturgia Godzin, t. I, Pallotinum, Poznań 1982.

Nepi A., Epifania del Signore. Interpretare i testi, „Servizio Della Parola” 40(2008), nr 394, s. 54-60.

Orsati M., Epifania del Signore. Interpretare i testi, „Servizio Della Parola” 37(2005), nr 364, s. 60-68.

Ratzinger J. (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Rota Scalabrini P., Epifania del Signore. Interpretare i testi, „Servizio Della Parola” 41(2009), nr 354, s. 52-61.

Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1969.

Św. Tomasz z Akwinu, Ewangelia ojców Kościoła, W drodze, Poznań 2014.

Twardy J., Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2009.

Published
2020-01-29
Section
Articles