The Adaptive Preparation Kit as an Inspiration for the Creators of Teaching Aids for Special Catechesis

  • Paweł Mąkosa The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: persons with disabilities; special catechesis; catechesis manuals; Adaptive Preparation Kit

Abstract

The last several years have been a time of dynamic development of special catechesis in Poland for both academic and program reflections. However, there is still a lack of practical teaching aids for people with special educational needs. This article points to the current deficit of textbooks and other practical materials for special catechesis. At the same time, we analyze the American catechetical aid kit called the Adaptive Preparation Kit intended for people with autism and other special educational needs, presenting it as a possible inspiration for creating analogous aids in Poland.

References

Gałczyńska W., Mów do nas, Panie Jezu. Przygotowanie do spowiedzi i Komunii Świętej, Katowice 1975.

Gałczyńska W., Tak Bóg ukochał nas, Katowice 1981.

Gałczyńska W., Z pomocą dzieciom specjalnej troski. Katechezy i pomoce rysunkowe do książki „Mów do nas Panie Jezu”, Katowice 1977.

Kiciński A., Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość, Kraków 2008.

Kiciński A., Polskie podręczniki do katechezy specjalnej, w: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, red. P. Mąkosa, Lublin 2009, s. 57-100.

Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II, Lublin 2007.

Kielar A.M., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, IV etap edukacyjny – W ramionach Ojca − Bóg umacnia mnie, Gniezno 2008.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski. Bóg kocha mnie. I etap edukacyjny (kl. I-III), Gniezno 2002.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski. Bóg prowadzi mnie. II etap edukacyjny (kl. IV-VI), Gniezno 2002.

Kielar A.M. W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski. Bóg uświęca mnie. III etap edukacyjny (gimnazjum kl. I-III), Gniezno 2002.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski − Bóg kocha mnie, kl. 1-3, Gniezno 2001.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski − Bóg prowadzi mnie, kl. 4-6, Gniezno 2002.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski − Bóg uświęca mnie, kl. 1-3 gimnazjum, Gniezno 2002.

Kielar A.M., Tomczak J., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, I etap edukacyjny − W ramionach Ojca − Bóg kocha mnie, Gniezno 2005.

Kielar A.M., Tomczak J., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, II etap edukacyjny − W ramionach Ojca − Bóg prowadzi mnie, Gniezno 2008.

Kielar A.M., Tomczak J., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, III etap edukacyjny − W ramionach Ojca − Bóg uświęca mnie, Gniezno 2008.

Kielar A., Tomczak J., W ramionach Ojca. Program nauczania religii uczniów z upośledzeniem umysłowym, Gniezno 2002.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Kurpiewska K., Nawrocka J., W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie. Płyta CD z piosenkami do katechezy na I etap edukacyjny, Gniezno 2006.

Kurpiewska K., Nawrocka J., W ramionach Ojca. Duchu Święty przyjdź. Płyta CD z piosenkami do katechezy na III etap edukacyjny, Gniezno 2008.

Kurpiewska K., Nawrocka J., W ramionach Ojca. Prowadź mnie. Płyta CD z piosenkami do katechezy na II etap edukacyjny, Gniezno 2008.

Kuskowska A., Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2008.

Lausch K.M., Katecheza przedkomunijna osób głębiej upośledzonych umysłowo, Warszawa 1990.

Loyola Press, Adaptive Confirmation Preparation Kit for Individuals with Autism and Other Special Needs, Chicago 2014.

Loyola Press, Adaptive First Eucharist Preparation Kit for Individuals with Autism and Other Special Needs, Chicago 2012.

Loyola Press, Adaptive Reconciliation Kit for Individuals with Autism and Other Special Needs, Chicago 2012.

Modlitewnik. Idę w ramiona Ojca, red. J. Tomczak, Gniezno 2009.

Podręcznik metodyczny − Bóg kocha mnie, I etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny − Bóg prowadzi mnie, II etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny − Bóg umacnia mnie, IV etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2009.

Podręcznik metodyczny − Bóg uświęca mnie, III etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2004.

Podręcznik metodyczny Bóg kocha mnie – dla katechetów uczących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I etapie edukacyjnym (kl. 1-3), red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny Bóg prowadzi mnie – dla katechetów uczących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na II etapie edukacyjnym (kl. 4-6), red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny Bóg uświęca mnie – dla katechetów uczących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na III etapie edukacyjnym (kl. 1-3 gimnazjum), red. A.M. Kielar, Gniezno 2004.

Rizzo D., McBride Rizzo M., Spiritually able. A Parent's Guide to Teaching the Faith to Children with Special Needs, Chicago 2015.

Rybarczyk Z. Przyjdź, Panie Jezu! Katechezy, przygotowanie dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym do pierwszej Komunii św., przeznaczone dla duszpasterzy, katechetów, rodziców, Poznań 1965.

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie. Pomoc dla rodziców, katechetów i opiekunów w przygotowaniu dzieci do przyjęcia sakramentu Pojednania i Eucharystii. Płyta CD, red. A.M. Kielar, Gniezno 2006.

W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie. Płyta CD, red. A.M. Kielar, Gniezno 2008.

Published
2020-01-30
Section
Articles