Biblical Call for Parents to Upbring Their Children

  • Urszula Dudziak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Holy Bible; parents; children; upbringing

Abstract

One of the main tasks of the spouses is to transmit life. It is not enough to do it only in the physical dimension, but also in the mental, spiritual and social dimensions. Transmitting life is not only procreation, but also education. Christian parents should learn about bringing up children from the Holy Bible. This will help them fulfill their duty at the beginning of the path of married life. Parenting commitment is beneficial for their offspring, country, the Church and world.

References

Bagrowicz J., Jankowski S., „Pan Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5). Studia z pedagogii biblijnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Borkowski T., Wartości religijne. Kształtowanie postaw religijnych człowieka, „Fides et Ratio” 1(17)2014, s. 166-178.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Jedność, Lublin−Kielce 2006.

Dudziak U., Powołanie do miłości, „Pielgrzym” [Czasopismo Polonii katolickiej w Kanadzie], nr 15, październik 1989, s. 1, 24.

Dziewiecki M., Wychowanie duchowe, moralne i religijne chłopców. Od urwisa do bohatera, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2013.

Flis J., Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, Fundacja Misyjna Świeckich, Warszawa 1991.

Franciszek, Papież: Wiarę trzeba przekazywać w dialekcie miłości, http://pl.radiovaticana.va/news/2018/01/07/papie%C5%BC_wiar%C4%99_trzeba_przekazywa%C4%87_w_dialekcie_mi%C5%82o%C5%9Bci/1357873 (7.01.2018).

Iacoboni M., Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, Farrar, Straus and Giroux, New York 2009.

Krajski S., http://www.savoir-vivre.com.pl/?zachowanie-przy-stole-%E2%80%93-wciaz-w-pelni-aktualny-material-z-miedzywojnia,797 (dostęp: 8.01.2018).

Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre'u, Agencja SGK Ewa Jadwiga Krajska, Warszawa 2007.

Kulesza W., Efekt Kameleona. Psychologia naśladownictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Kulpaczyński S., Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, Polihymnia, Lublin 2009.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004.

Mazur P., Podstawy pedagogiki pastoralnej, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 2011.

McDowell J., Mity edukacji seksualnej, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2000.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Savage J., Mama – najlepszy zawód na świecie, tłum. A. Marianowicz-Szczygieł, M. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa [2007].

Sieroń R.B., Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Ružomberok−Stalowa Wola 2008.

Sztuka kierownictwa duchowego, red. J. Augustyn, J. Kołacz, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2007.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2001.

Walesa Cz., Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, TN KUL, Lublin 1982, s. 143-180.

Wołochowicz M. i P., Czy chrześcijańskie dziecko powinno chodzić do przedszkola, „TIPS – Pomysły dla chrześcijańskich rodzin”, nr 16, s. 1-4, [dodatek do „Absolutnie Fantastyczne” 1998, nr 1].

Wołochowicz M. i P., Nie składajmy dzieci na ofiarę, „Cel” 2006, nr 1 (94), s. 20-21, 32.

Wołochowiczowie M. i P., Wierzące dzieci. O tym jak wychowywać dzieci do dojrzałej wiary, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2014.

Wołochowiczowie M. i P., Wierzące dzieci. Reanimacja. O tym jak odbudować w dzieciach żywą wiarę, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2015.

Wołochowicz P., Wierzące dzieci. Ugruntowanie i rozwój. O tym, jak tworzyć dobre środowisko przekazu wiary, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2018.

Published
2020-01-30
Section
Articles