Family Ecology and Environmental Protection in the Teaching of the Catholic Church

  • Mirosław Brzeziński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: family; environment; family ecology; environmental ecology

Abstract

Within a lifetime, man creates a natural family environment and should care to protect it. A manifestation of ecological activity in the family is the ability to experience love, to learn respect and live together with other people. The quality of these community relationships and the lifestyle that people experience in the family shape pro-ecological attitudes. Cooperating with the Creator, man cares for the protection of human life. Therefore, he undertakes actions aimed at eliminating degrading and destructive processes, and strives to live in harmony with the natural environment. Man is in fact an inseparable element of the environment, and therefore caring for his survival is most essential to him. Man is also called to rule the earth through work and development, as he tries to become spiritually mature and more responsible, especially towards the weak and needy.

References

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (29.06.2009).

Dołęga J.M., Ekofilozofia i jej otulina, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 43-67.

Franciszek, Encyklika Laudato si (24.05.2015).

Franciszek, Encyklika Amoris laetitia (19.03.2016).

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (04.03.1979).

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens (14.09.1981).

Jan Paweł II, Encyklika Familiaris consortio (22.11.1981).

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (01.05.1991).

Jan Paweł II, List do rodzin (02.02.1994).

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (25.03.1995).

Konstańczak S., Kontrowersje wokół ekologii głębokiej, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 121-140.

Konsumizm, w: https://sjp.pwn.pl/sjp/;2473455 (14.02.2018).

Latawiec A., Rodzina ekologiczna – co to jest?, w: Ekologia rodziny ludzkiej, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, Olecko 2000, s. 43-57.

Najder-Stefaniak K., Twórcze działanie w paradygmacie ekologicznym, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 201-220.

Ochrona środowiska, w: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ochrona-srodowiska (30.04.2018).

Papuziński A., Historyczne a współczesne motywy i cele ochrony przyrody, w: Rozmaitości ekofilozofii, red. A. Skowroński, Olecko 2006, s. 29-41.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (26.03.1967).

Woronowski F., Zagadnienie proekologicznego wychowania w rodzinie, w: Ekologia rodziny ludzkiej, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, Olecko 2000, s. 229-244.

Published
2020-01-30
Section
Articles