Missiology at the Institute of Fundamental Theology of the John Paul II Catholic University of Lublin

  • Andrzej Pietrzak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: missiology; The John Paul II Catholic University of Lublin; models of inculturation; mission activity; theology

Abstract

The article discusses the question of the presence of missiological issues in the history of the John Paul II Catholic University of Lublin, especially at the Institute of Fundamental Theology. In the first part, the author presents its social and ecclesial context, as well as its stages and methods of presence at the university. In the second part, it gives the main missiological achievements. In con- clusion, it is suggested the need of the further development of the missiology in the near future by elaborating and publishing of papal documents on the mission and of the Polish handbook of missiology.

References

Ad Gentes (1965). The Second Vatican Council’s Decree on the Missionary Activity of the Church. Retrieved 13.04.2018, from http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html.

Balwierz, Marian (1982). Zarys filozofii religii z elementami religioznawstwa. Katowice: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

Balwierz, Marian (1984). “Duchowość misyjna jako istotny element osobowości współczesnego misjonarza.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 15: 31-41.

Balwierz, Marian (1984). “Idea misji Boskiej jako faktu eklezjalnego w doktrynie encyklik misyjnych papieży przedsoborowych.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 16: 99-118.

Balwierz, Marian (1984). “Przyjmowanie orędzia wiary na przykładzie afrykańskich ludów Tanzanii.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 17: 109-132.

Balwierz, Marian (1985). The Holy Spirit and the Church as a subject of evangelization according to St. Irenaeus. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Balwierz, Marian (1990). “VI Pielgrzymka do Afryki.” Ethos 3(11/12): 491-494.

Balwierz, Marian. (1991). Wiara posłannictwem Kościoła w perspektywie misjologicznej, 269-285. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Bevans, Stivphen B. and Schroeder Roger P. (2004). Models of Contextual Theology. Maryknoll & New York: Orbis Books.

Dziura, Ryszard S. (2009). Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dziura, Ryszard S., Ed. (2004). Jezus Chrystus: ikona historii i wiary. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny KUL.

Evangelii Gaudium (2013). The Apostolic exhortation of Pope Francis on the Proclamation of the Gospel in Today’s World. Retrieved 21.03.2018, from https://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.

González, Justo L. (2003). Christian Thought Revisited. Thee Types of Theology. Maryknoll & New York: Orbis Books.

Karotemprel, Sebastian, et al. (1997). Kościół misyjny: podstawowe studium misjologii. Warszawa: Missio-Polonia.

Kopeć, Edward (1975). Teologia fundamentalna. Lublin.

Kroeger, James (2013). Papal Mission Wisdom: Five Mission Encyclicals 1919-1959. A Century of Catholic Mission Roman Catholic Missiology 1910 to the Present. S.B. Bevans. Oxford, Regnum Books International.

Libânio, João B. (1987). Teologia da libertação. Roteiro didático para um estudo. São Paulo: Edições Loyola.

Maximum Illud (1919). Apostolic Letter of Pope Benedict XV on the Propagation of the Faith Throughout the World. Retrieved 19.03.2018, from http://www.svdcuria.org/public/mission/docs/encycl/mi-en.htm.

Pietrzak, Andrzej (2002). Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła. Pieniężno: Referat Misyjny.

Pietrzak, Andrzej (2006). Teologia protestancka w Ameryce Łacińskiej – terra incognita. Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, 339-354. Toruń: Adam Marszałek.

Pietrzak, Andrzej (2010). Teologia da inculturação. Lublin.

Pietrzak, Andrzej (2013a). Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pietrzak, Andrzej (2013b). Prawa z Burgos. Abiit, non obitt. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, 971-984. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pietrzak, Andrzej (2014). Metoda widzieć-ocenić-działać a demokratyzacja Ameryki Łacińskiej. Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy – wyzwania – implikacje. Red. K. Krzywicka, 263-274. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Programy i plany studiów Instytutu Teologii Fundamentalnej 1956-. Archiwum KUL. WT II.3.4.5.

Redemptoris Missio (1990). The Encyclical Letter of Pope John Paul II on the Permanent Validity of the Church’s Missionary Mandate. Retrieved 30.03.2018, 2018, from http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html.

Sokołowski, Piotr A. (2005). Feliks Zapłata SVD (1914-1982). Życie i twórczość. Warszawa: Verbinum.

Sprawozdania Teologii Fundamentalnej 1948-1990. Archiwum KUL. WT 1.24.4.

Statut Akademickiego Koła Misyjnego Studentów Uniwersytetu Lub. (1927). Stowarzyszenia akademickie. Koło misjologiczne (1927-1939). Archiwum KUL. Rep. 124. No 256a.

Vagaggini, Cipriano (2005). Teologia. Pluralizm teologiczny. Kraków: Wydawnictwo Homini.

Żmuda, J. (1975). Akademickie Koło Misjologiczne przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie międzywojennym 1927-1939 r. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Ks. Prof. dr. hab. Teofila Chodzidły na seminarium naukowym z religioznawstwa. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Published
2020-01-30
Section
Articles