The Fundamental Theological Methods of the Lublin School of Theology

  • Tadeusz Dola University of Opole, Faculty of Theology
Keywords: Marian Rusecki; metody teologicznofundamentalne; szkoła lubelska; metoda historyczno-syntetyczna; metoda analityczno-empiryczna; metoda historiozbawcza; metoda personalistyczna; metoda znakowo-personalistyczna

Abstract

Fundamental theology has been practiced at John Paul II Catholic University of Lublin for a hundred years. The researchers conducting the research used methods developed and used by the most important theological centres of science. These included primarily a historical-synthetic method supplemented in ecclesiology with an analytical and empirical method. Over time, these methods were enriched with personalistic, historico-soteriological and semiotic contents. The elements of semiotico-personalist method present in Marian Rusecki’s publications should be considered original and characteristic of the Lublin school. In his research on miracle and some ecclesiological issues, Rusecki uses the theory of sign, giving it a very strong personalist inclination. However, this does not yet constitute a comprehensive and detailed research method, but only its initial outline.

References

Bartnik, Czesław Stanisław. Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1982.

Bartnik, Czesław Stanisław. „Metoda znakowo-personalistyczna w ujęciu Profesora Mariana Ruseckiego.” W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń i in., 69-73. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Guzowski, Krzysztof. „Bartnik Czesław Stanisław.” W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki i in., 142-145. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Kotarbińska, Janina. „Pojęcie znaku.” Studia Logica 6(1957): 57-143.

Łukaszyk, Romuald. „Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15(1968), 2: 5-53.

Nagy, Stanisław. Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1980.

Nagy, Stanisław. „Katolicki traktat apologetyczny o Kościele.” W: Pod tchnieniem Ducha Świętego. Współczesna myśl teologiczna. Red. Marian Finke, 331-350. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1964.

Rusecki, Marian. „Funkcje cudu jako znaku.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 27(1980), 2: 51-70.

Rusecki, Marian. „Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 32(1985), 2: 23-37.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL, 1994.

Rusecki, Marian. Traktat o cudzie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Seweryniak, Henryk. „Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ – teolog na służbie Kościoła.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 43(1996), 2: 7-16.

Sokołowski, Paweł. „Radomski Bolesław.” W: Encyklopedia Katolicka, t. 16. Red. E. Gigilewicz i in., 1099-1100. Lublin: TN KUL, 2012.

Story, Marek. „Ksiądz profesor Bolesław Radomski (1904-1956).” Resovia Sacra 9-10(2002-2003): 325-330.

Published
2020-01-30
Section
Articles