The Operational Control in the Parish

  • Dariusz Lipiec The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: operational control; control over the operation; control in the parish; control in the pastoral care; parish, pastoral care in the parish

Abstract

The article presents the possibilities to use operational control in the parish. Firstly, the author defines the essence of operational control which is also called the control over the operation; next he presents how operational control is used in the primary and secondary sectors. In the further part of the article he enumerates the possibilities to use operational control in the parish pastoral care, with the emphasis on the pastoral plans and programs, on the realization of pastoral care as well as on the pastoral care priests’ ministry.

References

Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

Kamiński Ryszard, Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana, w: Teologia pastoralna t. I: Teologia pastoralna fundamentalna, red. R. Kamiński, Lublin–Wrocław: KUL–Atla 2 2000, s. 423-443.

Kamiński Ryszard, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Kiziukiewicz Teresa, Zadania kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne 2010, s. 34-48.

Kuc Bolesław Rafał, Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa: Difin SA 2009.

Lipiec Dariusz, A Parson in the Era of Transformations, „Diacovensia” 22(2014), nr 2, s. 201-218.

Lipiec Dariusz, Pastoralna posługa dziekana, „Rocznik Teologii Katolickiej” 8(2008), s. 248-259.

Olszewski Mieczysław, Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok: Kuria Metropolitalna 2005.

Olszewski Mieczysław, Pastoralplanung und Seelsorgeprogramm, w: Pastorale Planung in der Kirche, red. Mieczysław Polak, Gniezno–Wien: Prymasowkie Wydawnictwo Gaudentinum 2009, s. 49-59.

Polak Mieczysław, Pastorale Planung in der Pfarrgemeinde, w: Pastorale Planung in der Kirche, red. Mieczysław Polak, Gniezno–Wien: 2009, s. 75-83.

Stoner James A.F., Freeman R. Edward, Gilbert Daniel R., Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011.

Published
2020-01-29
Section
Articles