Sprawozdanie z sympozjum: „Duchowość Ziemi Świętej – Dziecko”, zorganizowanego przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Instytut Teologii Duchowości KUL, 30 maja 2017 roku

[Report on the Symposium “Spirituality of the Holy Land – a Child”, Organized by the Institute of Biblical Studies at KUL and the Institute of Spiritual Theology at KUL, 30 May 2017]

  • Aleksander Michalak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Published
2020-01-29
Section
Reports