History of the Library of the Faculty of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin

  • Joanna Jaksiewicz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Library of the Faculty Theology; history of library; employees; digitization

Abstract

The Theological Library was established at the Catholic University of Lublin (KUL) in 1920, soon after the foundation of the Faculty of Theology. During the World War II the books were preserved outside of KUL. After that, the collections was divided into biblical, dogmatic, moral, fundamental theology and history of the Church sections. In 1950 there was only one common reading room with the collections of 11,147 volumes. The needs increased in 1957, when the program of theological studies for lay people started. In 1970, there were 8 specialized departmental collections, handled by one librarian. In 1999 the Theological Library was transferred to the John Paul II College. In 2013 there were almost 38 thousand volumes. In 2014, after the integration with the Library of the Institute of Pastoral Theology, our collection counts 62931 volumes with 24 thousand visitors in the reading room. The Theological Library is the meeting place for researchers and students. There are workshops, expositions and once a year the final exams for license in theology. But the scientific information is its main activity. The old card catalog and 51% bibliographic descriptions of collections have been digitalized (Virtua system). 80% of resources are in Polish language but the number of books in English is growing due to the presence of English speaking doctoral candidates. The Theological Library is the integral part of Faculty of Theology and receives full support from its administration.

References

Archiwum Uniwersyteckie KUL, Księga protokołów Rady Wydziału Teologicznego, t. I: lata akademickie 1919-1929 (teczka sprawozdań Wydziału Teologii).

Archiwum Uniwersyteckie KUL, Teczka poświęcona historii Biblioteki Wydziału Teologii.

Dzierzkowska Danuta, Biblioteka Główna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1939, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 8(1964), s. 187-242.

Greniuk Franciszek, Dzieje sekcji teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15(1968), z. 3, s. 5-33.

Koszałka Bronisława, Biblioteki Zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 23(1971), s. 179-197.

Krupa Andrzej Ludwik, Wydział Teologiczny KUL i jego pracownicy naukowi w latach 1935-1939 w oczach studenta, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1968, s. 146-150.

Łukaszyk Romuald, Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15(1968), z. 2, s. 5-53.

Moskal Tomasz, Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła, w: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, red. Janusz Walkusz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 163-174).

Napiórkowski Celestyn Stanisław, Pięćdziesięciolecie Teologii Dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15(1968), z. 2, s. 55-92.

Pastuszka Józef, Wspomnienia o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z lat 1934-39, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 1989, s. 79-140.

Prejs Roland, Pięćdziesiąt lat Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polihymnia, Lublin 2014.

Rabiński Jarosław, Działalność SKMA „Odrodzenie” na KUL-u, w: Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, red. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 63-86.

Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej z dnia 25.04.2007.

Statut KUL z dnia 25 lipca 1920.

Statut KUL z dnia 16 kwietnia 2012.

Szostek Andrzej, Katolicki Uniwersytet w Kościele i społeczeństwie, w: Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, red. Józef Fert, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 9-24.

Szymik Jerzy, Wydział Teologii, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1939-1968, red. Marian Rusecki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 173-181.

Uliasz Iwona, Biblioteka Wydziału Prawa. Prawa Kanonicznego i Administracji, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 691-702.

Weiss Anzelm, Ksiądz profesor Stanisław Librowski jako nauczyciel akademicki, w: Ksiądz Stanisław Librowski, archiwista, historyk Kościoła i dydaktyk, red. Waldemar Żurek, Daniel Kiper, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 103-109.

Wilk Stanisław, Biskup lubelski Marian Leon Fulman jako wielki kanclerz KUL, w: Biskup lubelski Marian Leon Fulman, pedagog trudnych lat, red. Edward Walewander, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 131-145.

Zieliński Zygmunt (1968). Historia Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15(1968), z. 4, s. 5-52.

Zięba Józef, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Narodziny uczelni, Polihymnia, Lublin 2008.

Published
2020-01-29
Section
Sources and Materials