The Historical Eqiupment of the Holy Trinity Church in Bieździedza Based on Inventories from Years 1781-1787

  • Mateusz Lechwar The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Bieździedza; equipment; the Holy Trinity; church; inventory, q

Abstract

The historic church the Holy Trinity in Bieździedza has over 600 years. The turbulent history has made it impossible to find an elderly equipment in such old walls. The appearance of the interior of the temple can be reconstructed on the basis of the source materials gathered mainly in the archives of the Archdiocese of Przemyśl. This work presents furnishing and accessories of the church which was in the church at the end of the 18th century. After thorough inventory of records in 1781 to 1787 a fairly accurate picture of the interior, which burned in 1879, arises. The majority of the sources are the result of the decanation visits by Fr. Franciszek Hajdecki.

As the first part of the paper an outline of the history of the parish of Bieździedza is presented, the second one describes the altars and to calculate the most important elements of the decor of the essential parts of the church. The third part contains a description of the interior of the side chapel of the temple, which also has been separately listed in the sources.

References

Ataman J., Zarys dziejów diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, Przemyśl 1985.

Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół Krakowski w czasie jego pontyfikatu 1423-1455, Warszawa 2004.

Kozioł-Lechowski A., Parafia Bieździedza w ciągu dziejów, Rzeszów 1997.

Kumor B., Archidiakonat Sądecki, Lublin 1964.

Kumor B., Diecezja Tarnowska dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Kraków 1985.

Niesiecki K., Herbarz Polski, t. II, Lipsk 1839.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, nakł. Sulimierskiego F. i Walewskiego W., t. I, Warszawa 1880-1914.

Wieliczko M., Narodziny władzy ludowej w regionie jasielskim, lata 1943-1948, w: Studia z dziejów powiatu jasielskiego, red. J. Garbacik, Kraków 1964, s. 445-473.

Wiśniewski J., Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław 1980.

Published
2020-01-29
Section
Articles