Proposals for Changes to Animal Protection Regulations. Attempt to Evaluate from the Perspective of Moral Theology

  • Krzysztof Smykowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: animals; circus; law; moral theology; ritual slaughter

Abstract

The purpose of this article is to present the most important proposals for changes to the Polish legal provisions regarding animal protection. These mainly concern the tightening of penalties for crimes that animals are the victims of, raising the level of their wellbeing, introducing a ban on animal performance in circuses and breeding of fur-bearing animals, as well as limiting ritual slaughter solely to the needs of members of religious associations operating on the territory of the Republic of Poland. It seems that all of these postulates should be viewed as positive because they are a practical sanctioning of the obligation to treat animals with kindness and tenderness.

References

Brzozowski W., Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce, „Państwo i Prawo” 68(2013), z. 5, s. 47-56.

Derdziuk A., Argument ekologiczny w bioetyce, w: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, J. Gocko, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 193-208.

Dunlap J., Kellert S.R., Zoo e parchi zoologici, w: Fondamenti di bioetica animale, red. G. Russo, Elledici, Torino 2007, s. 138-145.

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva, Cyrki ze zwierzętami w Polsce. Raport, Warszawa 2016.

Kucharczak F., Uczłowieczenie zwierząt, „Gość Niedzielny”, http://gosc.pl/doc/3266801.Uczlowieczanie-zwierzat (dostęp: 17.12.2017).

Mroczkowski S., Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. „Przegląd Hodowlany” 68(2000), nr 7, s. 1-2.

Nowosad S., Teologia moralna ogólna. Skrypt dla słuchaczy Kolegium Teologicznego, Lublin 1994.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Difin, Warszawa 2015.

Smykowski K., Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Smykowski K., Wokół sporu o ubój rytualny. Między prawem do wolności religijnej a prawami zwierząt, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 3, s. 119-130.

Smykowski K., Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 3, s. 127-139.

Snelewska-Stempień Z., Bestia na arenie cyrkowej – zjawisko „nowego cyrku” jako przykład zmian w relacjach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, „Edukacja Humanistyczna” 2013, nr 2(29), s. 245-253.

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.

Ustawa o ochronie zwierząt, „Policja”, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/wybrane-ustawy-szczegol/ustawa-o-ochronie-zwier/50889,Ustawa-o-ochronie-zwierzat.html (dostęp: 17.12. 2017).

Woleński J., Ubój rytualny z punktu widzenia etycznego, „Panorama Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 20(32), s. 4-5.

Wpływ hodowli norek i innych zwierząt futerkowych na gospodarkę, sytuację ekonomiczną obywateli i na budżet państwa, „Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych”, http://pzhipzf.pl/fermowe-zwierzeta-futerkowe.html (dostęp: 18.12.2017).

Wróbel J., Zwierzęta i ich prawa, w: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 79-103.

Zabielski R., Ubój rytualny z punktu widzenia fizjologicznego, „Panorama Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 20(32), s. 5-7.

Published
2020-01-27
Section
Articles