The Hallmarks of Holiness in the Life of Jacek Krawczyk

  • Andrzej Derdziuk The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Jacek Krawczyk; sanctity; virtues; Christian

Abstract

Jacek Krawczyk (1966-1991), a secular Catholic who studied theology at Catholic University of Lublin perfectly realized the ideal of a Christian by living with faith, hope and love, and practicing the moral virtues that lead him to serve God and man. He received thorough religious education and through the deepened life of prayer, he discovered the path of his secular calling to holiness, which was confirmed by his heroic love in the service of the sick and the poor. The depth of faith and trust in God has been expressed above all by the courageous endure of a deadly illness in which he was fed by the sacraments, until the end he became a witness to the love of Christ crucified. Jacek is an example of a young man who, being sensitive to beauty and good and enjoying life in marriage, has consistently matured to eternity.

References

Benedykt XVI, Święci w roku liturgicznym, tłum. M. Wilk, eSPe, Kraków 2011.

Frassati L., Pier Giorgio Frassati, człowiek ośmiu błogosławieństw, tłum. B. Sieroszewska, S.W. Gaudyn, PAX, Warszawa 1979.

Gocko J., Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Grygiel M., Jacek Krawczyk 1966-1991, http://adonai.pl/swieci/?id=101 (dostęp: 18.12.2017).

Haręzga S., Homilia w czasie Mszy św. na podziękowanie za 25 lat działalności Fundacji im. Jacka Krawczyka, Lublin 21 XI 2017, w: Drogi świętości Jacka Krawczyka, red. A. Derdziuk, A. Zadroga, Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2018.

Krawczyk J., Ludzie, którzy przybliżyli mi Boga, praca pisemna na egzaminie wstępnym, w: Teczka akt personalnych Jacka Krawczyka w Archiwum Uniwersyteckim KUL, s. 1-4.

Krawczyk J., Życiorys kandydata, w: Teczka akt personalnych Jacka Krawczyka w Archiwum Uniwersyteckim KUL.

Misztal H., Doskonali w miłości, świeccy święci i błogosławieni, RW KUL, Lublin 1992.

Misztal H., Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, WDS, Lublin−Sandomierz 1997.

Nagórny J., Kieniewicz P., W pół drogi, Wyd. Gaudium, Lublin 20073.

Nagórny J., Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności, w: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 63-100.

Nigborowicz J., Opinia, w: Teczka akt personalnych Jacka Krawczyka w Archiwum Uniwersyteckim KUL.

Pokrywka M., Rola Ducha Świętego w kształtowaniu dojrzałego sumienia. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II w perspektywie Jubileuszu Roku 2000, w: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, RW KUL, Lublin 1999, s. 191-206.

Published
2020-01-20
Section
Articles