Image of God in the Pastoral Teaching of Radom Bishops Throughout the Liturgical Year

  • Paweł Grudniewski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: image of God; Holy Trinity; God the Father; Son of God; Holy Spirit; bishop; teaching; pastoral letters; Advent; Christmas; Lent; Easter

Abstract

The article presents pastoral teaching of Radom bishops over the years 1992-2012 presented in the context of regular parts of the liturgical year such as: Advent, Christmas, Lent, Easter. Bishops with sensitization for the need to shape the faith of the “sheep” entrusted to them. In 20 years they sent 100 pastoral letters trying to explain the important foundations of the Catholic faith. First chapter of the article treats about Advent as a waiting time for the coming of the Savior putting in charge the pattern of Mary. Special attention is appose by the bishops to the preparation of the Lord's coming. In the second chapter about Christmas, attention of the bishops focuses on the new life and his defense. The next chapter addresses the issue of Lent, preparation by fasting, prayer and alms for Easter and parousia. The last chapter refers to the center of the Catholic faith, that is, the passion, death and resurrection of Jesus Christ. It should be noted that the presented article is probably the first in Poland elaboration of the teaching Radom bishops in pastoral letters during the liturgical year. The author of the article hopes that the efforts made to analyze texts directed to the faithful will contribute to more in-depth reflections on the directions of further pastoral teaching.

References

Adamiak E., Traktat o Maryi, w: Dogmatyka, t. II, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006.

Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988.

Czaja A., Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. II, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006.

Do Braci w Kapłaństwie Chrystusowym z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku Pańskiego 1993, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1992, s. 144-145.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kijas Z.J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: Dogmatyka, t. IV, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007.

List pasterski Administratora Diecezji Radomskiej na IV Niedzielę Adwentu, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2001, nr 4, s. 511-513.

List pasterski na I Niedzielę Adwentu 2008 roku „Otoczmy troską życie”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2008, nr 4, s. 470-476.

List pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu „Wierzyć to znaczy kochać”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2010, nr 1, s. 37-41.

List pasterski na I Niedzielę Adwentu, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2007, nr 4, s. 415-419.

List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu „Krzyż niezawodną nadzieja uczniów Chrystusa”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2008, nr 1, s. 48-53.

List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu 2005 roku „Eucharystyczne wychowanie człowieka”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2005, nr 1, s. 15-20.

List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu 2009 roku, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2009, nr 1, s. 34-40.

List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu zapraszający na obchody 15-lecia istnienia Diecezji Radomskiej „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2007, nr 1, s. 43-49.

List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2006, nr 1, s. 36-41.

List pasterski na II Niedzielę Wielkanocną - Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2009 roku, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2009, nr 2, s. 134-139.

List pasterski na Wielki Post 2003 roku „Sumienie drogowskazem człowieczeństwa i sanktuarium świadectwa”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2003, nr 1, s. 51-56.

List pasterski z okazji I niedzieli Adwentu 2002 roku, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2002, nr 4, s. 430-433.

Pek K., Deus Semper Maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku, Lublin 2009.

Piotrowski E., Traktat o Trójcy Świętej, w: Dogmatyka, t. IV, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia Tysiąclecia], red. A. Jankowski, wyd. 3, Poznań−Warszawa 1990.

Rusecki M., Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006.

Słowo pasterskie przed Świętami Bożego Narodzenia, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1993, nr 4, s. 242-245.

Strzelczyk G., Traktat o Jezusie Chrystusie, w: Dogmatyka, t. I, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2005.

Szymik J., Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka, t. III, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006.

Published
2019-12-10
Section
Articles