Marian Dimension of Christian Identity

Keywords: Jesus Christ; Blessed Mary; faith; salvation; Christian identity

Abstract

God has revealed himself to a human being in order to give him an opportunity to fulfill his goal which is his predestination. Cognition, which has its source in God's revelation, must be accepted by a human through faith. Intellectual effort of a human cannot be separated from listening and contemplation. Experience of Christian faith shows that Mary, Mother of God plays an important role in this process. That is why the first question of our reflection would be: What does it mean that presence of Mary is necessary on our way to salvation? The key to mystery of the Virgin Mary and her role in our salvation is connected with her “place in the history of salvation.”

Next question is: Can we imagine Christian identity without the presence of Mother of God? The answer can be found in one of recently popular mariological topics: Mary's pilgrimage of faith. In the analysis of Mary's faith we will focus on the words and events that we will find in the Scripture remembering that itinerarium fidei includes all of Mary's life, also the hidden life in Nazareth. This analysis leads to conclusion that the Virgin Mary's way of faith is the way that definitely leads to the encounter with Christ. Marian spirituality, when experienced authentically, always shapes our life in accordance with the spirit and values of the Gospel. 

References

Amato A., Maryja w walce z szatanem we współczesnym świecie, „Salvatoris Mater” 13(2011), nr 1-2, s. 62-80.

Arribas Garrido F., Aurora de la Salvación, Madrid 2002.

Auer J., Curso de teologia dogmatica, t. IV/2: Jesucristo, salvador del mundo. Maria en el plan salvifico de Dios, Barcelona 1990.

Augustyn, św., Wyznania, Kraków 1994.

Balthasar von H.U., Kommentar, w: Maria − Gottes Ja zum Menschen. Papst Johannes Paul II. Enzyklika „Mutter des Erslösers”, Freiburg 1987, s. 129-143.

Balthasar von H.U., Maryja w nauce i pobożności Kościoła, w: J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, R. Graber, Dlaczego właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna, Warszawa 1991, s. 31-56.

Bartosik G., Macierzyństwo duchowe Maryi w macierzyństwie Ducha Świętego, „Salvatoris Mater” 10(2008), nr 2, s. 70-101.

Benedykt XVI, Homilia w Altötting (13.09.2006). https://papiez.wiara.pl/doc/377494.Homilia-Benedykta-XVI-podczas-Mszy-sw-w-Alt-tting-na-placu (dostęp: 27.02.2018).

Buczek J., Maryja wzorem miłości Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 19(2017), nr 1-4, s. 160-199.

Cantalamessa R., Raduj się, Córko Syjonu. Tajemnica Bożego Narodzenia, Warszawa 1995.

Escriva de Balaguer J., To Chrystus przechodzi, Katowice-Ząbki 2009.

Franciszek, Homilia podczas nabożeństwa różańcowego (31.05.2013). http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130531_conclusione-mese-mariano.html (dostęp: 2.03.2018).

Franciszek, Homilia (28.01.2018). https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180128_omelia-traslazione-icona.html (dostęp: 22.02.2018).

Guzowski K., Maryja wzorem współpracy z Duchem Świętym, „Salvatoris Mater” 19(2017), nr 1-4, s. 50-67.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (1987).

Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici (1989).

Jan Paweł II, Homilia – Meksyk (26.01.1979), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 2, red. A. Szostek, Warszawa 1998, s. 8-12.

Jan Paweł II, Homilia − Waszyngton (6.10.1979), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 2, red. A. Szostek, Warszawa 1998, s. 81-82.

Jan Paweł II, Homilia − Jasna Góra (19.06.1983), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 2, red. A. Szostek, Warszawa 1998, s. 177-185.

Jan Paweł II, Homilia w sanktuarium Notre-Dame du Cap, Kanada (10.09.1984), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 2, red. A. Szostek, Warszawa 1998, s. 245-246.

Jan Paweł II, Homilia − Castel Gandolfo (15.08.1987), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 2, red. A. Szostek, Warszawa 1998, s. 292-294.

Jan Paweł II, Homilia − Watykan (22.05.1988), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 51-55.

Jan Paweł II, Homilia w sanktuarium w Covadonga (21.08.1989), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 68-73.

Jan Paweł II, Homilia − Malta (26.05.1990), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 81-86.

Jan Paweł II, Homilia − Lewocza (3.07.1995), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 209-214.

Jan Paweł II, Katecheza Obecność Maryi w Soborze Watykańskim II (13.12.1995), w: Tenże, Katechezy maryjne, tł. Jan Pach, Częstochowa 1998, s. 47-51.

Jan Paweł II, Audiencja generalna (28.06.1989), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 4, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 49-52.

Jan Paweł II, Audiencja generalna (6.09.1995), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 4, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 98-100.

Jan Paweł II, Audiencja generalna (15.10.1997). w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 4, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 307-310.

Jan Paweł II, List do uczestników sympozjum teologicznego poświęconego encyklice Redemptoris Mater (22.05.1988), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 56-59.

Jan Paweł II, List z racji 700-lecia sanktuarium w Loreto (15.08.1993), w: w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 156-166.

Jan Paweł II, Przemówienie do biskupów, przyjaciół Ruchu Focolari (11.02.1988), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 29-31.

Jan Paweł II, Przemówienie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Koloseum (1.04.1988), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 42-44.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas czuwania w sanktuarium w Fatimie (12.05.1991), w: Jan Paweł II o Matce Bożej. Homilie i przemówienia, t. 3, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 87-90.

Jan Paweł II, Przemówienie przed modlitwą Anioł Pański (Pelplin, 6.06.1999), w: http://w2. vatican.va/content/john-paul-ii/pl/angelus/1999/documents/hf_jp-ii_ang_19990606_pelplin. html (dostęp: 5.03.2018).

Jan Paweł II, Rozważanie przed poświęceniem świątyni − Licheń (7.06.1999), „Salvatoris Mater” 2(2000), nr 1, s. 323-324.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996.

Kulbacki P., Najświętsza Maryja Panna z Wieczernika. Analiza liturgiczno-teologiczna formularza ze Zbioru Mszy o NMP, „Salvatoris Mater” 14(2012), nr 1-4, s. 103-116.

Ladaria L.F., El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, Salamanca 1998.

Lekan J., Mariologia wczoraj i dziś, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 777-790.

Lekan J., María testigo y modelo de la fe, w: E. Temperán Villaverde (red.), Redescubrir el camino de la fe: conocerla, celebrarla, vivirla (Porta fidei, 2). XIII Jornadas de Teología: 2012, Santiago de Compostela 2013, s. 79-92.

Leon Wielki, Serm. II, 1: S. Ch. 200, 248.

Moya Corredor J., Imitar a María. Novena a la Inmaculada, Madrid 1990.

Napiórkowski S.C., Dwa wielkie słowa o Maryi: kult maryjny i Matka Odkupiciela, w: Tenże, Matka Pana. Problemy − poszukiwania − perspektywy, Niepokalanów 1998, s. 229-238.

Pek K., Per Spiritum ad Mariam. Implikacje mariologiczne pneumatologii Y. Congara, Lublin 2000.

Philippe M.-D., Misterio de María. Crecimiento de la vida cristiana, Madrid 1986.

Potterie de la I., Maryja w tajemnicy przymierza, Warszawa 2000.

Ratzinger J., Wzniosła Córa Syjonu. Rozważania mariologiczne, tł. J. Królikowski, Poznań 2002.

Sebastiani L., Prawdziwa rodzina Jezusa, „Salvatoris Mater” 9(2007), nr 3-4, s. 29-51.

Sienkiewicz E., Maryjna droga chrześcijańskiej wolności, „Salvatoris Mater” 7(2005), nr 3-4, s. 202-230.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum (1965).

Scheffczyk L., Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa. Podręcznik mariologii, Kraków 2004.

Strzelczyk G., Maryi świadomość tożsamości i misji Jezusa, „Salvatoris Mater” 9(2007), nr 1-2, s. 144-161.

Szkodoń J., Czas nawiedzenia. Rozważania maryjne, Kraków 2001.

Wojtczak A., Uczennica i Matka. Wokół chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła II, Poznań 2005.

Wojtczak A., Napełniona Duchem Świętym w Wieczerniku Zielonych Świąt, „Salvatoris Mater” 10(2008), nr 2, s. 45-69.

Wołyniec W., Macierzyńska troska Maryi o Kościół, „Salvatoris Mater” 9(2007), nr 3-4, s. 67-79.

Zadykowicz T., Maryja wzorem cnót teologalnych, „Salvatoris Mater” 19(2017), nr 1-4, s. 89-99.

Published
2019-12-10
Section
Articles